Арминианство – въпроси и отговори – 1


Резултат с изображение за Roger Olson

от Роджър Олсън

  1. Какво е класическо арминианство?

Класическото арминианство няма нищо общо с Армения. То представлява тип християнско богословие свързвано по-конкретно с името на холандския богослов от 17 век Яков Арминий (починал 1609). Аз го наричам също „евангелски синергизъм” (тук синергизъм означава съработничество между Бога и творението) понеже вярванията на Ариний не започват с него. Например анабаптисткия богослов Балтазр Хюбмайер имал до голяма степен същите виждани цял век преди Арминмий. Накратко класическото арминианство е вярата, че Бог истински желае да се спасят всички хора и е изпратил Христос да живее, умре и възкръсне еднакво за всички. То е вяра, че Бог не спасява хората без тяхното доброволно съгласие, но им дава предхождаща благодат (благодат, която идва преди и подготвя), за да освободи волята им от оковите на греха и да ги направи способни да чуят, разберат и отговорят на евангелския призив. То е вярата, че Божията благодат никога не е неустоима и избирането за спасение – предопределението – е условно: Бог е повелил, че всеки, който повярва ще се спаси и е предузнал всички, които ще повярват. Класическто арминианство е форма на евангелско богословие и то приема (заедно с всичко казано по-горе), че спасението е дар на Божията благодат, който не може да бъде заслужен, а единствено приет. Според Арминий и всички класически арминиани, Божието оправдание на грешниците е „единствено по благодат” и единствено заради делото на Христос. Божията благодат в и чрез Исус е ефективната причина за спасението/оправданието, но вярата е инструменталната причина.

  1. Секта или деноминация е арминианството?

То не е нито едно от двете, но има деноминации, които или предполагат класическото арминианство като свое богословие за спасението и/или са записали това в своите изповедални документи. Джон Уесли, основателят на метоидизма, бил арминианец, каквито били и повечето от последователите му. Методизмът във всичките му форми (вкл. тези, които не носят това име) клонят към арминианство. (Някога са съществували калвинистки методистки църкви. Те били последователи на съработника на Уесли, евангелистът Джордж Уайтфийлд. Но доколкото съм в състояние да кажа те всички са престанали да съществуват или са се слели с традиционните реформирани-клавинстки деноминации.) Официално арминианските деноминации включват тези от т.  нар. „холинес” традиция (напр. Божии асамблеи). Арминианството също така е обичайната вяра на Баптистите на свободната воля (известни също като общи баптисти). Много братски църкви също са арминиански. Но човек може да намери арминиани и в много деноминации, които исторически не са официално арминиански, като напр. множество баптистки конвенции/конференции.

  1. Защо да идентифицираме едно богословие с името на даден човек? Не може ли просто да сме християни?

Това би било един идел, но вече е прекалено късно за него. Арминианите не се покланят на Арминий. Той не е бил нещо по-различно от човек особено ясно излагащ и защитаващ една библейска перспектива за спасението. Арминианите използват това название единстено, за да се разграничат от калвинистите и лутераните – две протестантски тардиции, които исторически и богословски се придържат към т. нар. „монергизъм” и отхвърлят всички форми на синергизъм в спасението. (Монергизмът е вярата, че спасението не включва сътрудничество между Бога и грешника. Бог спасява без свободното съгласие на грешника.) Арминианите не поставят особено ударение на името „арминианин.” Мнозина дори не го използват. Въпреки това той е една богословска категория и име, които често биват представяни по погрешен начин от неговите критици (особено от консервативните калвинисти), така че тези, които знаят, че са арминиани чувстват необходимост да го защитят срещу лъжливи обвинения и погрешно представяне. Някои хора предпочитат да се наричат просто некалвинисти, но това не е по-добро от „арминиани” и е по-неясно (понеже лутераните например също не са калвинисти, но често, подобно на калвинистите, също се противопоставят на арминианската вяра в евангелския синергизъм). Арминианите не са движение или партия в християнството. Те са просто християни протестанти, кото, за разлика от останалите, вярват във възстановената чрез благодатта свобода на волята да приеме спасителната благодат.

  1. Защо съществува растящ инерес към арминианството? Защо има толкова блогове и книги насочени към едно „човешко богословие?”

От началото на 90-те години арминианството и арминианското богословие изпитват нов натиск от страна на някои гласовите застъпници на калвинизма – вярата, че Бог избира хора за спасение безусловно, че Бог е умрял единствено за избраните и че спасителната благодат е неустоима. Тези нови, агресивни клавинисти не желаят да приемат подхода „живей и да остави другите да живеят” по отношение на  евангелските богословски различия, а се опитват да маргинализират, дори понякога да изключат, арминианите от евангелското движение – представяйки арминианството като повече католическо отколкото протестантско. Един водещ калвинистки богослов, редактор на месечно евангелско списание, заяви писмено, че човек не може да бъде евангелски арминианин отколкото „евангелски католик.” През последните 20-30 години калвинизмът е във възход, особено в америнаксото евангелско християнство. Заедно с този възход върви едно все по-отрицателно представяне на армнианите като дефектни християни, които не са истински, автентично евангелски. Американскто евангелско движение дълго време е било екуменическо – включвайки християни протестанти от множество богословски перспективи. Изведнъж множество реформирани/калвинистки евангелисти започнаха да наричат арминианството „хуманистично,” „центрирано върху човека,” „хетеродоксално,” „на границата на ереста,”  „непочитащо Библията” и т.н. Малко по малко евангелските арминиани почувстваха нуждата да защитят своето богословие срещу погрешните разбирания, погрешното представяне и изопачения. Всяко богословие е „човешко,” вкл. калвинизма. Но това не означава, че богословията са единствено човешки измислици. Те са най-добрите опити на хората да тълкуват Библията под водителството на Светия Дух, християнската традиция и разума. Мнозина калвинисти твърдят, че калвинизмът е един „запис на благовестието,” но арминианите отхвърлят тези твърдения, за което и да е богословие, вкл. калвинизма или арминианството. Ние (богословите, тълкуващи Библията) сме просто „пръстни съдове” (както нарича себе си апостол Павел) опитващи се да следваме светлината на Божието слово където и да ни води тя.

   5. Не съществува ли обща среда между калвинизма и арминианството?

Не, няма такава, която да е логически последователна. Всъщност арминианството стои по средата между калвинизма и полу-пелагианството, което е ерес (определена като такава на втория събор в Оранж през 529 г., с който са съгласи всички реформатори), че грешниците са способни да покажат добра воля към Бога без помощта на Божията благодат. Подобно на полу-пелагинаството (все още изключително популярно виждане в американското християнство) арминианството твърди, че грешниците притежават свободна воля. Арминаинството обаче твърди (подобно на калвинизма), че свободната воля по отношение на спасението трябва да бъде дадена от Божията предхождаща, подкрепяща благодат. Оставени сами на себе си, без освобождаващата сила на благодатта грешниците не могат да покажат добра воля спрямо Бога. Но с помощта на освобождаващата, даваща способност благодат мнозина се протягат към Бога, Който вече се е протегнал към тях, призовавайки ги към покаяние и вяра. Противно на полу-пелагинатсвото и заедно с калвинизма арминианството вярва и учи, че инициативата за спасението е Божия и че цялата способност за спасение също е Божия. Но, противно на калвинизма и заедно с полу-пелагианството, арминаинството вярва, че грешниците могат да се противпоставят на Божията благодат и че за да бъдат спасени трябва да я приемат доброволно.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.