Има ли йерархия в Троицата – 3


ИМА ЛИ ЙЕРАРХИЯ В ТРОИЦАТА

от Роджър Олсън

104486

Защо изобщо да дискутираме има ли йерархия на авторитета в иманентната Трица? За комлиментарите причината е да покажат, че може да съществува абсолютно равенство в съществуването и ценността заедно с разлика в авторитета. Комплиментарите твърдят, че мъжкото главенство не означава по-ниско положение на жената. Някои егалитари, вероятно всички подписали „Декларация за Троицата,” вярват обратното. За тях перманентната йерархия на авторитета и субординацията в семейството (между мъжа и жената) или в Троицата (между Отца и Сина) по необходимост означава, че някой е по-висш или по-нисш. Така спорът за йерархията в Трицата е един пример за богословие и политика (в най-широкия смисъл), които се събират заедно за добро или зло.

В края на част 2 аз казах, че се въздържам да подпиша Декларацията за Троицата без някои внимателни уточнения. На мен ми се струва, че както Писанието така и традицията утвърждават един определен вид йерархия в иментната Троица – монархията на Отца в смисъл, че Отец е изворът на божественост, от който Синът е роден (не направен) и Светия Дух изхожда. Писанието говори за Сина като за роден от Отца (Йоан 1:14). Традицията (Великата традиция) утвърждава, че Сина и Духа са родени и изхождат от Отца. Вероятно някой може да твърди, че Йоан 1:14 се отнася за раждането на Исус, а не за раждането на Сина от Отца в иманетната Троица. Все пак това изглежда погрешно. Исус е бил заченат от Светия Дух, не от Отца. Контекста на Йоан 1:14 показва, че говори за предсъществуващия Логос (logos asarkos). И това е начинът, по който отците на църквата разбират текста.

По този начин както Писанието така и традицията виждат някакъв ранг в Троицата – противно на Декларацията за Троицата. Ние всички знаем, че първенството по съществуване не изисква първенство по авторитет. Един пълнолетен син не е под авторитета на баща си, макар че идва от баща си биологично и онтологично. Така йерархията в иманетната Троица може да бъде утвърдена без това по необходимост да води до авторитет над или субординация на.

Лично аз се колебая да надзъртам във вътрешното функциониране на иманентната Троица. Мисля, че понякога Църквата отива твърде далеч спекулирайки за това. Например принципа opera trinitatis ad extra indivisa sunt (всички действия на Троицата по отношения на това, което е извън нея са неделими) изглежда спекулативен. Той има за цел да запази единството на Троицата, но е чудесен пример за нарушение на правилото на Ранер. Неговият резултат е, че той прави иманентната и икономическата Троица изкуствени. Все пак монархията на Отца изразена като неродеността на Отца и родеността на Сина изглежда необходима, а не спекулативна.

Така в иманентата Троица съществува ранг. Въпросът е дали това води до йерархия на авторитет? Много зависи от това как тълкуваме 1 Кор. 11:3. Дали kaphele означава авторитет над или източник на? Дали се отнася до иманентата Троица или единствено до икономическата? Не мисля, че на това може да бъде отговорено единствено от този текст.

Аз имам един въпрос към тези, които твърдят, че съществува йерархия на авторитета в иманентната Троица: Какво точно означава това? Възможно ли е изобщо да си го представим? Последвайте ме, ако можете, в иманентната Троица – божествеността на Отца, Сина и Светия Дух преди и отвъд всяко творение. (Тук се иска въображение.) Ако можем да говорим за „вечния съвет на божеството” какво виждаме и чуваме? Дали Отец дава заповеди на Сина и Духа? И нуждаят ли се Сина и Духа от заповеди? Какво означава да се „покоряват” в едно съществуване където партньорите са абсолютно равни във всяко отношение – до такава степен, че притежават една единствена воля? (Макар да не съм дискутирал това до сега ортодоксалното християнско богословие винаги е настоявало, че в Троицата съществува само една воя. Да говорим за три воли би означавало явен тритеизъм.) Каква полза от авторитет когато съществува само една воля? Смятам, че щом веднъж правилно схванем християнското учение за Троицата (нещо, за което комплиментарите твърдят, че ги е грижа) цялата концепция за авторитет над и субординация на става безсмислена. Отец ли заповядва на Сина да се въплъти? Защо това е необходимо? Сина не желае ли да го направи? Разбира се, ние виждаме това в икономическата Троица – в Гетсиманската градина (поне за миг). Но това е още една причина, поради която отците на църквата са развили разграничението между икономическата и иманентната Троица – за да избегнат пренасяне ограниченията на човешкото съществуване във вечната божественост. (Това също е причината отците на църквата и Великата Традиция, която ги следва винаги на настоява, че в Исус Христос съществуват две воли – човешка и божествена. Исусовото „Не моята воля да бъде, но Твоята” изразява покорството на Неговата човешка воля не само на Отца, но също и на Неговата Собствена божествена воля – която е една с волята на Отца.)

Аз просто не съм в състояние да осмисля някакъв смиъл на авторитет над или субординация под в иманетната Троица. Думите стават празни, те нямат референт. Поне не такъв какъвто ние можем да схванем.

И така аз не смятам, че да говорим за ранг в иманетната Троица е неортодоксално както твърдят някои егалитари. На практика не мен ми се струва ясно, че комплиментарите са прави за това, че съществува йерархия в иманетната Троица – йерархия на източника и раждането и изхождането от този източник. Но това само по себе си не означава и не изисква йерархия на авторитета. И, на практика, ако трите лица на Троицата се разглеждат като абсолютно равни в смисъл на споделящи една воля (в традиционното ортодоксално богословие „волята” се свързва с „природата”) не е възможно да съществува авторитет над и субординация на без значение от йерархическото подреждане на онтологията.

С други думи аз не обвинявам комплиментарите с тяхната идея за йерархия на иментната Троица в ерес. Ранга сам по себе си не означава арианска или полу-арианска субординация. Аз ги обвинявам в глупост. Аз буквално не мога да разбера какъв смисъл може да има твърдението, че съществува неравенство в авторитета сред три, които споделят в еднаква степен една воля.

БЕЛЕЖКА НА ПРЕВОДАЧА: Трябва да призная, че аз не съм убеден във верността на критиката на д-р Олсън към Декларацията за Троицата. Това, срещу което нейните автори възразяват е, че в Троицата може да се търси каквато и да е йерархичност в онтологичен или функционален смисъл свързана с авторитет над и подчинение на. Дори да приемем „единоначалието“ или „монархията“ на Отца остава спорно дали това може да се разглежда адекватно като „йерархия“. Митр. Калистос Уеър в своята статия Мъжът, жената и свещенството на Христос  използва думата, но веднага уточнява. че нейният смисъл е по-скоро „ред.“ Вярно е, че поне д-р К. Джилс изглежда изпитва съмнения относно адекватността на учението за „единоначалието на Отца.“ В своето разглеждане на въпроса той се позовава на отци като Атанасий и Григорий Назиански, които свързват единоначалието по-скоро с Троицата като цяло отколкото с ипостасата на Отца. В по-ново време тази идея е разгледана най-сериозно от Т. Торънс и намира отражение в Общата декларация на Троицата между Световния алианс на реформираните църкви и Православната църква. Но дори ако „монархията“ бъде приета (което предполагам, че е вярно поне за някои от подписалите Декларацията за Троицата) това по никакъв начин не означава, че тя трябва да се разбира в йерархичен смисъл – поне що се отнася до начина, по който и двете страни в спора използват думата.

От друга страна позоваването на д-р Олсън на една воля в Троицата ми се струва заслужаващо обмисляне. Традиционно ортодоксалното богословие твърди, че волята следва природата и понеже Отец, Сина и Духа споделят една обща природа то между тях съществува обща воля. Доколкото аз разбирам това означава нещо повече от просто вечна хармония на иначе различните воли на отделните ипостаси – последното би трябвало да бъде разглеждано като тритеизъм. Ако това наистина е така то забележката на д-р Олсън може да се окаже много основателен и силен аргумент в спора.      

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.