youtube канал

Това е моят канал в Youtube.
Там можете да намерите някои мои проповеди и лекции.

https://www.youtube.com/channel/UCW7K-D6lja8ILdA4wUN1aXg/playlists

Реклами