youtube канал

Това е моят канал в Youtube.
Там можете да намерите някои мои проповеди и лекции.

https://www.youtube.com/channel/UCW7K-D6lja8ILdA4wUN1aXg/playlists

АУДИО ЗАПИСИ

1. Серия върху откровение на Йоан

2. Исая: човекът, който виждаше война и говореше за мир

3. Ирод: човекът, който искаше да е месия

4. Симеон и Анна: хората, които виждат зад сцената

5. Ако Христос не е бил възкресен

6. Христос възкръсна…и какво от това?

7. Всичко що диша нека да хвали Господа (Ден на евангелската песен заедно с п-р Г. Тодоров)

8. А не може ли по лесния начин?

9. Когато всичко пада Бог стои

10. Порция от сватбата

11. Преобърнати пирамиди

12. Дарове за проклятие

13. Зрящи слепци

14. Съборени стени

15. Двата процеса

16. Завръщането на царя

17. На теб говоря

18. Денят на благодарността или долината на плача

19. Как изглежда Бог?

20. Божията компания

21. Бог на сватба

22. Бог инкогнито

23. Кой презира тоя ден на малките неща?

24. Благовестието на царството

25. Сблъсък на царства

26. Всички сме просяци, това е истината