Грешници в ръцете на един гневен Богот Джонатан Едуардс

10 Things to Know About the Life of Jonathan Edwards - OutreachMagazine.com

Ногата им с време ще се подхлъзне (Второзаконие 32:35)

В този стих се разглежда Божието наказание на нечестивите, невярващи израилтяни, които са били Божия видим народ и които живели под средствата на благодатта; но които независимо от всички велики дела на Бога към тях останали (както казва ст. 28) глухи за увещанието и не го разбрали. Въпреки всички небесни благословения те родили горчиви и отровни плодове; както казва текста два стиха по-горе.  Частта, която аз избрах за свой текст: Ногата им с време ще се подхлъзне съдържа следните неща свързани с наказанието и погибелта, на които тези нечестиви израилтяни били определени:

Има още