Как апостол Юния смени пола си


от Радостин Марчев

Текстовият критик Елдън Джей Еп е написал чудесна книга за Юния – човекът, когото апостол Павел поздравява в Римл. 16:7. Junia: The First Woman Apostle. Augsburg Fortress Publishers (Minneapolis: 2005).

Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.

Добре известно е, че християните ожесточено са спорели дали името е мъжко или женско. Днес научният консенсус категорично се е наклонил на страната на женския род. Еп обаче нагледно демонстрира един интересен феномен. Предубежденията свързани с ролята и служението на жените в църквата и обществото са довели практически до преправянето на нашите Библии, при което Юния е сменила пола си се е превърнала в мъж (Юний) – въпреки ясното и единодушно свидетелство на цялата християнска древност и на на всички ръкописи от първите 12 века. Между другото този текстови проблем продължава да съществува в последните български версии като Нов превод и последната редакция на РИ.

Има още