Тринитарно богословие и спасението


от Фред Сандърс

Приоритета на това кой е Бог пред това какво прави Той може да изглежда прекалено очевидно, за да си заслужава да говорим подробно за него. Може би дори си мислим, че едва ли някой би бил несъгласен с това. Всъщност обаче хората често повдигат множество възражения срещу подобна приоритизация. Някои казват, че макар да е чудесно духовното ни мислене да бъде насочено към това кой е Бог в Себе Си, това е прекалено абстрактна и безформена задача. Всичко, което знаем за Бога е това, което Той прави, по-конкретно това, което прави за нас. Макар че може да е логически правилно, че божието битие е по-голямо от Неговите действия това е без значение за нас щом веднъж се съгласим с него тъй като ние винаги се занимаваме конкретно с божиите действия.

Има още

Невидимото измерение на тринитаринаството – 2


от Фрес Сандърс

Анализът на Майкъл Полани (1891-1976), който пише подробно за подобни епистемологични преходи се оказва полезен за разбиране на учението за Троицата. Полани започва научната си кариера като химик-изследовател, но след това малко по малко насочва интереса си към философията на науката и оттам към епистемологията. Неговата работа е част от една по-голяма, продължила цял век тенденция на детрониране на науката от ролята й на абсолютен арбитър за истинни твърдения. Работата на Полани се намира някъде между критиката на „историческия преход” на Томас Кун във философията на науката[1] и критиката на абстракцията на Стивън Тулмън въведена в теориите на познанието от Просвещението[2]

Има още

Невидимото измерение на тринитарианството – 1


от Фред Сандърс

Както показват тези примери когато изгубим своята способност да виждаме ясно Троицата както пряко свързана с благовестието ние сме склони да я свеждаме до един въпрос на авторитет и умствено покорство. Не е чудно тогава, че учението за Троицата е било третирано като нещо обременяващо за мнозина евангелски християни. Но тази дисфункция на учението е само едната му страна за евангелското тринитарианство. Другата страна на историята е, че живота на всяка здрава църква и на всеки искрен християнин е една изява на делото на Троицата. Евангелското християнство, дори когато третира учението за Троицата като някакъв чужд артефакт, с който му е трудно да работи, въпреки това винаги е вече потопено в тази богата тринитарна реалност на благовестието. Често ние се намираме в странната позиция да бъдем тринитарни без да осъзнаваме това или да живеем в една връзка с Отца, Сина и Светия Дух, за която можем да дадем единствено слабо и неадекватно обяснение. Ние притежаваме самото нещо, но действаме сякаш не знаем, че го имаме.

Има още

Дълбоките божи неща – Въведение – завършен


Въведение: евангелските християни, благовестието и Троицата

от Фред Сандърс

  1. Евангелските християни, благовестието и Троицата
  2. Тринитарни в основата си
  3. Нашият проблем: ние сме повърхностно и слабо тринитарни
  4. Подчертано евангелски
  5. Да се стремим към злато в екуменическите Олимпийски игри
  6. Да призовем евангелските свидетели

Да призовем евангелските свидетели


от Фред Сандърс

Преди да представя накратко съдържанието на тази книга искам да обясня нещо необикновено за метода, който следвам. Там където е възможно аз цитирам, обръщам се към и дебатирам с автори, които са евангелски протестанти. Постарал съм се да намеря колкото е възможно повече евангелски свидетели. И обновено избягвам да влизам в дискусии с представители на други християнски традиции. Не правя това понеже не зная или не съм впечатлен от тези различни традиции или защото смятам, че единствено евангелските гласове заслужават да бъде слушани. Не, причината, поради която давам предимство на тези автори вместо на някои други е понеже аз се опитвам да запозная евангелските християни с това, което е най-добро от собствената им традиция.

Има още