Тълкуване на Библията или феминистка пропаганда


ТЪЛКУВАНЕ НА БИБЛИЯТА ИЛИ ФЕМИНИСТКА ПРОПАГАНДА[1]

от д-р Крейг Кийнър

craig_keenerНеобходимостта от исторически контекст

Бих могъл да кажа, че понеже съм мъж няма какво да губя или да печеля когато говоря по въпроса за ролите на жените в църквата. Но докато подобно твърдение може да бъде използвано или като предизвикателство към моето посвещение към въпроса или като похвала за обективността ми то всъщност единствено би подчертало погрешното мислене, което доминира дискусията през последните години. Като части от Христовото тяло ние всички трябва да се грижим за интересите един на друг и ако дадени служения са отказани на половината (или на повече от половината) Божии хора тогава това трябва да касае всички нас понеже служението на цялото Христово тяло със сигурност ще страда от подобен отказ. Има още