Традицията – здрава основа или къща на пясък


ТРАДИЦИЯТА – ЗДРАВА ОСНОВА ИЛИ КЪЩА НА ПЯСЪК

от Радостин Марчев

(публикувано във в. „Зорница,“ Октомври 2013)

Традицията е живата вяра на мъртвите. Традиционализмът е мъртвата вяра на живите. (Ярослав Пеликан) Има още