Краят на евангелието според Марк (Обновено)


КРАЯТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАРК

images

Вторият по-значим пасаж от Новия Завет (освен Йоан 7:53-8:11), достоверността на който е подложена на сериозни съмнения е краят на Марк (Марк 16:9-20).

Свидетелства за текста във вида, в който ние го познаваме имаме много рано. 1 Апология  на Юстин Мъченик, гл. 45 съдържа възможно, но не сигурно, част от ст. 20 – 4 думи, които се намират в тази част от евангелието, но в различен ред . Поради това не можем да смятаме това свидетелство за особено убедително. Неговият ученик, Тациан (2 век), в своя Диатесарон вече напълно сигурно познава текста – той присъства както в арабската версия така и коментарът на Ефрем на сирийски. Ириней Лионски (края на 2 век) също цитира част от пасажа в Против ересите  3.10.5. Следователно напълно сигурно е, че след средата на 2 век вече имаме завършека на Марк такъв какъвто днес го познаваме. Има още