Септуагинта или Масоретски текст – нужно ли е въобще да избираме?


от Радостин Марчев

Септуагинта е ранен превод нa Стария завет на разговорен гръцки език, наричан още „койне”. Думата означава „седемдесет” и понякога се означава с латински цифри като LXX. Названието има своя интересна история. Според нея при изграждането на Александрийската библиотека Птолемей II Филаделф (281-246 пр. Хр.) заповядал за нея да бъде осигурено копие от свещените писания на евреите. Седемдесет евреи били натоварени с превода. За да не се наговарят и да изопачат текста те били държани разделени един от друг както всеки превеждал самостоятелно. Накрая се оказало, че всички преводи са еднакви до последната буква.

Има още

Еремия, Септуагинта, свитъците от Мъртво море и непогрешимостта – 2


ЕРЕМИЯ, СЕПТУАГИНТА, СВИТЪЦИТЕ ОТ МЪРТВО МОРЕ И НЕПОГРЕШИМОСТТА

Какво точно имаме в предвид под „оригинален автограф”?

от Д. Даниел Хейс

images

Кога и защо западната църква се обърнала от LXX към МТ?

На този етап за нас би било полезно да си припомним каноничния процес свързан с LXX и МТ. LXX била преведена от еврейски учени очевидно в Египет около 200 пр. Хр. В предхристиянската епоха LXX била много популярна в еврейските среди и много почитана особено в диаспората. Брук В. Р. Пиърсън отбелязва, че по това време сред евреите дори съществувала традиция, че преводът на LXX е боговдъновен (Пиърсън говори за Писмото към Аристей, Аристобул, син Сирахов, Филон и Йосиф.). Идеята за вдъхновение изглежда растяла с напредването на времето[1]. Има още

Еремия, Септуагинта, свитъците от Мъртво море и непогрешимостта – 1


ЕРЕМИЯ, СЕПТУАГИНТА, СВИТЪЦИТЕ ОТ МЪРТВО МОРЕ И НЕПОГРЕШИМОСТТА

Какво точно имаме в предвид под „оригинален автограф”?

от Д. Даниел Хейсimages

Целта на това есе е да стимулира дискусиите сред евнагелските християни и диалога относно връзката на старозаветната текстова критика, каноничността и ученията за непогрешимостта и вдъхновението. Наблюдението ми е,че съществува слабо взаимодействие и размяна на идеи между тези, кото се борят с детайлите на текстовите проблеми на една книга като Еремия (т.е. текстовите критици) и тези, които прекарват времето си занимавайки се с детайлите на непогрешимостта и вдъхновението (най-вече систематичните богослови). Така от една страна евнагелските учени, които пишат за текстовата критика (Брус Уолтке, Елис Бротсмън, и т.н.) рядко виждат връзката между своята работа и въпроса за непогрешимостта и вдъхновениет. От друга страна систематичните богослови, които пишат по въпросите за вдъхновението и непогрешимостта излежда са в почти пълно неведение за връзката със старозаветната тектoва критика. Има още