Синодално писмо до Антиохия


СИНОДАЛНО ПИСМО ДО АНТИОХИЯ

от св. Атанасий Александрийски

images

До нашите твърде желани, съслужители Евсевий, Луцифер, Астерий, Кимет и Анатолий,

Атанасий и епископите намиращи се в Александрия от Италия и Арабия, Египет и Либия; Евсевий, Астерий, Гейн, Агат, Амоний, Агатодемон, Драконт, Аделфий, Ермеон, Марк, Теодор, Анрей, Пафнутий, другият Марк, Зоил, Менес, Георий, Луций, Макарий и останалите, поздравяват всички в Христос.

Ние сме убедени, че бивайки служители на Христос и добри настойници вие сте способни да управлявате делата на църквата във всяко отношение. Но тъй като до нас достигна, че мнозина, които по-рано се бяха отделили от нас поради завист сега желаят мир, а мнозина други, скъсали своите отношения с безумните ариани, желаят нашето общение, на нас се видя добре да напишем на ваши благоволения това, до което самите ние и възлюбените Евсевий и Астерий сме достигнали: понеже вие сте наши възлюбени и наистина най-жеани съслужители. Ние се радваме на настъпилата промяна и се молим дори ако някой все още остава далеч от нас и е в съгласие с арианите той бързо да напусне тяхната лудост, така че в бъдеще всички човеци навсякъде да могат да кажат: „Един Господ, една вяра.” Понеже както казва псалмистът: „Колко е добро и угодно братя да живеят в единодушие.” Но нашето обиталище е църквата и нашият ум трябва да бъде един. Понеже така ние вярваме, че нашият Господ също ще обитава с нас, Който казва: „Ще се заселя сред тях и сред тях ще ходя” и „Ще обитавам тук понеже се наслаждавам в това.” Но какво се има в предвид под „тук” освен там където се проповядва една вяра и една религия? Има още