За богословието, постмодернизма и реалния свят – 1


ЗА БОГОСЛОВИЕТО, ПОСТМОДЕРНИЗМА И РЕАЛНИЯ СВЯТ

от Радостин Марчев

index

Има думи, които много успешно играят ролята на словесни бухалки. Наричаш някого с подобна дума и той автоматично бива асоцииран с нещо лошо. Разбира се, не можем да обвиняваме за това самите думи повече отколкото можем да обвиняваме дървото на реалните бухалки за ударите, които се раздават с тях. Но аз нямам предвид дори думи, които се приемат за грозни, обидни или вулгарни от болшинството хора. Всъщност ако погледнем в речника той няма да ни покаже нищо особено притеснително за тях. Ключовият момент в случая е асоциацията придаваща един по-особен привкус на думата за определен кръг от хора. Има още