Навярно остарявам


Резултат с изображение за growing old

от Радостин Марчев

Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее (Марк 4:3).

Напоследък често си мисля за началото на християнския си живот. Изненадващо си спомням за неща, които мислех, че съм забравил. Най-малкото няма някаква причина те да се въртят в ума ми. Спомням си за една група младежи, които, идвайки от света, бяха открили Христос и това ги беше направило неудържими за Него. Спомням си как за известно време почти всеки ден посещаваха един бездомен алкохолик, който живееше в къща от картон и тухли. Слушаха го как им разказва за плъха, който се крие в една дупка и им показва раните по краката си, където го е нахапал през нощта. Бяха достатъчно интелигентни, за да схвнат, че злоупотребява с дребните пари, които от време на време му оставяха заедно със закупените хранителни продукти, но му прощаваха и продължаваха да му говорят за Христос. Има още