Проповед и перспектива


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

от Радостин Марчев

Под перспектива аз имам предвид гледната точка, от която е изказана една проповед. Обикновено проповедниците не само, че не се замислят за гледната тока, но дори не си дават сметка за нея. Истината обаче е, че всяка проповед, всяка употреба на езика, е свързана с определена гледна точка – без значение дали съзнаваме това или не.

В миналото стандартната гледна точка е била 3 лице  – т.е. нещата, за които се говори са били повече или по-малко обективизирани. Вероятно това поне донякъде е било свързано с начина, по който хората са схващали реалността и своят достъп до нея. Дейвид Бътрик описва това по следния начин: Има още