Раждаща и новородена


от Радостин Марчев

images

На Рождество християните празнуват идването на Христос в плът на света. И разбира се, това става чрез един определен човек – дева Мария. Християнската традиция от дълбока древност е обръщала особено внимание на нейния образ понеже именно чрез Мария и нейното доброволно съгласие да бъде част от Божия план спасението става реалност.

Ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал (Лука 1:38).

Това, което често пропускаме да забележим е как същата тази традиция подчертава и още една истина – Мария не само ражда Спасителя, но и самата тя е родена (духовно) от Него. Има още

Тъмната страна на духовния рожден ден


ТЪМНАТА СТРАНА НА ДУХОВНИЯ РОЖДЕН ДЕН

 от Радостин Марчев

Едно от нещата, с което евангелските християни са известни е силното ударение, което поставят върху личното новорождение – преобрзяваща живота опитност осъществена чрез силата на Светия Дух.

Църквата, в която повярвах беше подчертано евангелска в своите вярвания и практики. В първите години след промяната когато духовният глад в България беше много силен често бях свидетел как хора излизат напред, за да „приемат Исус за личен Спасител,” водени от свещенослужителя в „молитва на покаяние.” Никога няма да забравя радостта от подобна гледка.

Изминалите 25 години не промениха особено моето богословие в това отношение. Макар и не чак толкова често срещано като терминология в Новия Завет, аз все още мисля, че има повече от достатъчно основания учението за новорождението да бъде утвърждавано. В други отношения обаче моята критичност към някои свързани с него църковни учения и практики значително нараста. Има още