Мураториев фрагмент


МУРАТОРИЕВ ФРАГМЕНТ

от проф. Крейг Алерт

Между 1738 и 1740 Лудовико Антонио Муратори открива и редактира един кодекс от 7 или 8 век. Кодекса съдържа разнообразна колекция от латински фрагменти от автори от 4 век, вкл. пасажи от Еухерий, Амброзий, преводи от Златоуст и няколко кратки изложения на католическата изповед. В кодекса се съдържа и един фрагмент често наричан Мураториев фрагмент или канон. Фрагмента, който се състои от 85 реда представлява един списък на новозаветни книги, но както началото така и краят му липсват. Общоприето е, че той е написан първоначално на гръцки език и след това е преведен на лош латински. Фрагмента гласи следното: Има още