Още веднъж за жените дякони


от Радостин Марчев

Преди време написах, че жените в продължение на векове са били ръкополагани както на изток така и на запад за дяконско служение – един от трите основни църковни чина (заедно с епископа и презвитера) на древната църква. Нещо повече, аз настоявах, че това е отразено в нашите Библии – напр. в текстове като Римл. 16:1 и 1 Тим. 3:11-12 – но често е прикрито чрез лоши преводи. Понякога това се прави напълно съзнателно.

По-долу публикувам превод на църковна молитва използвана специално за ръкополагане на дякониси. Тя е практически идентична с тази за ръкополагане на мъже дякони. Била е в употреба през 8 век във Византийската църква в Константинопол, а автентичността й не подлежи на съмнение.   

Гръцкия и английския текст могат да се намерят на следния адрес

О, Боже, свети и всемогъщи, Който си осветил жените чрез раждането в плът на Твоя единороден Син и наш Бог от Девата и си дал благодатта и очакването на Светия Дух не само на мъжете, но и на жените; погледни сега, Господи, на Твоята слугиня и призови я за делото на Твоето дяконско служение, изпрати върху нея изобилния дар на Светия дух. Пази я в Своята правосалвна вяра, в непорочно поведение и винаги направлявай служеието й според Своята воля.  Понеже на Теб подобава всяка почит, слава и поклонение, на Отца, и Сина, и на Светия Дух. Амин.

След „Амин” дякона се моли както следва:

В мир нека се помолим на Господа. За мир отгоре и нашето спасение, нека да се помолим на Господа. За мира на целия свят, нека да се помолим на Господа. За нашия архиепископ… и за неговите свещеници, помощници, служители, мир, здраве, спасение и за делото на ръцете им, да се помолим на Господа. За тази, която сега се ръкополага за дякониса и за нейното спасение, нека да се помолим на Господа. Бог, който обича хората да й даде благодат за чисто и безукорено дяконско служение, нека да се помолим на Господа. За нашето спасение (смили се за нас и опази ни, о,  Боже, чрез Своята благодат).

Когато молитвата е изказана от дякона и епископа все още е положил ръката сивърху главата на ръкополаганата дякониса, той се моли казвайки:

Суверени Господи, Ти, който не отхвърли жените предлагащи себе си и желаешщи да служат в светия Ти дом според подобаващото, а си ги приел в чина на служителите, дай благодатта на Светия Си Дух върху тази Твоя слугиня, която желае да Ти се предаде и я изпълни с благодатта на дяконството, точно както Си дал благодат за дяконството на Фива, която Си призовал за това служение. Боже, дай й да може да пребъдва непорочна в светите ти храмове, да живее подобаващо и най-вече да бъде чиста. И направи служителката Си съвършена, така че заставайки пред съдийския престол на Христос да може да получи достойна награда за добрия си живот. Заради милостта и любовта към хората на Твоя единороден Син, заедно с когото Си благословен (заедно с всесвятия, добър и животоврен Дух, сега и вевеки. Амин).

О, и обърнете внимание на примера за жена дякон, който изрично се дава в молитвата – Фива от Римл. 16:7! Колкото по-скоро престанем да я представяме като „служителка” и започнем да я изписваме „дякон(иса)” толкова по-добре. Верността ни към Библията като към Божие слово изисква това.  

За молитвата в общественото пространство


от Радостин Марчев

През последните няколко седмици станахме свидетели не на една, а на две странни (да се изразим меко) публични молитви свързани с новото управление на САЩ.

Първата, произнесена от конгресмена Имануел Клийвър, пастир в продължение на 27 години в Обединена матодистка църква, съдържа следните думи:

„We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and ‘god’ known by many names by many different faiths” (Молим това в името на монотеистичния Бог, Брахма и „богът” познат под много имена в множество различни вери”) и завършва с озадачаващото „Amen and awomen”.

Има още

Когато молитвата просто не върви


от Радостин Марчев

Винаги съм искал да бъда един от онези молитвени войни, които прекарват часове, че даже и цели нощи викайки към Бога и дори не усещат как минава времето. За съжаление не съм. Зная колко е важна молитвата на теория, но въпреки това тя винаги е била една от трудните за мен духовни дисциплини. И аз редовно осъзнавам, че времето, което отделям за нея често  съвсем не е достатъчно, а в някои дни дори е съвсем кратко. След това идват проблемите с вниманието: мислите ми лесно се разбягват, шумовете около мен са смущаващи – дори на молитвено събрание в църква – а ако съм избрал време непосредствено преди да си легна главата ми лесно клюма уморена (очите, както е нормално за молитва, вече са затворени).

Има още

Молитвата през вековете – някои бележки


Резултат с изображение за praying hands

от Радостин Марчев

Текстът е представен като проект по курс „Ученичество“

TCMI, Австрия

Винаги и във всяко време молитвата е била разпознавана като една от най-важните християнски духовни дисциплини. Това без съмнение е донякъде свързано с наследството, идващо от юдаизма, където подобно виждане вече е било установено. Но макар последният без съмнение да оказва силно влияние върху ранното християнство, би било твърде пресилено то да бъде виждано като просто копиране. Очевиден пример за това е фактът, че от самото начало, следвайки примера на Исус, християните започнали да се обръщат към Бога като към баща – нещо, макар и не съвсем непознато, доста нетипично за юдаизма.[1] Има още

Честни молитви


ЧЕСТНИ МОЛИТВИ[1]

от Раодтосин Марчев

проповядвана във Втора евангелска баптистка църка

Варна, 4.09.2016

аудио ТУК

Християните са хора, които често говорят за молитва. Ние имаме много сентенции за нея[2].

– Неизвестен автор казва: „Християнинът паднал на колене вижда по-далеч от езичникът изправен на пръсти.

– Кори тен Бум пита: „Какво е молитвата ти: Твоят волан или резервата ти гума?”

– Франциск от Асизи казва: „Ние трябва да се стремим не толкова да се молим колкото самите ние да се превърнем в молитва.”

Ние знаем, че молитвата е важна. Но има голяма разлика между това да кажем, че молитвата е важна и да се молим на практика. Трябва да ви призная, че често ми е трудно да се моля и понякога молитвеният ми живот страда. Подозирам, че това се случва и с някои от вас. Когато се опита да се моли човек много бързо разбира, че молитвата често изисква усилия.

Нещо повече – молитвата не само, че е трудна, но може да носи със себе си изкушения. На някой това може да му звучи странно – нали ние се молим точно, за да се справим с изкушенията. Така е, и все пак…. Има още

Броня


БРОНЯ

(Молитва на св. Патрик)

Днес аз ставам чрез Твоята могъща сила

indexПризоваването на Троицата

Чрез вярата в троичността

Чрез изповядване единството на Твореца на творението.

Днес ставам чрез силата на Храстовото рождение с Неговото кръщение,

Чрез силата на Неговото разпятие с погребението Му

Чрез силата на Неговото възкресение с Неговото възнесение,

Чрез силата на Неговото слизане за погубителен съд.

Днес ставам

Чрез силата на любовта на херувима

В покорство на ангелите

В служба на архангелите,

С надеждата за награда при възкресението,

С молитвата на патриарсите,

С предсказанията на пророците

С проповедта на апостолите

С вярата на изповедниците,

С невинността на светите девици

С делата на праведните мъже.

Днес ставам

Чрез силата на небето;

Светлината на слънцето, сиянието на луната,

Блясъкът на огъня, скоростта на светкавицата,

Бързината на крилете,

Дълбините на морето

Здравината на земята,

Твърдостта на скалата.

Днес ставам

Чрез Божията сила, която ме насочва:

Божията сила да ме държи,

Божията мъдрост да ме води,

Божието око да гледа пред мен,

Божието ухо да ме слуша,

Божието слово да ми говори,

Божията ръка да ме пази,

Божият път да лежи пред мен,

Божият щит да ме защитава,

Божието войнство да ме спаси,

От дяволски примки,

От порочни изкушения

От всеки, който ми желае злото,

Близо и далеч

Сам или в множество.

Днес аз призовавам

Всички тези сили между мен и тези злини,

Срещу всяка жестока безмилостна сила, която се противи на тялото и душата ми,

Срещу чародействата на лъжливите пророци,

Срещу черните закони на езичеството,

Срещу лъжливите закони на еретиците,

Срещу изкуството на идолопоклонството,

Срещу заклинанията на жените и нападенията на магьосниците,

Срещу всяко покваряващо тялото и душата познание.

Христос да ме пази днес

от отрова и огън,

от удавяне, от нараняване,

така че да получа изобилна награда.

Христос с мен, Христос пред мен, Христос зад мен,

Христос в мен, Христос до мен, Христос над мен,

Христос отдясно ми, Христос отляво ми,

Христос когато лягам,

Христос когато сядам,

Христос когато ставам,

Христос в сърцето на всеки, който мисли за мен,

Христос в устата на всеки, който говори за мен,

Христос в окото на всеки, който ме вижда,

Христос във всяко ухо, което ме чува.

Днес аз ставам чрез могъщата сила

Призоваването на Троицата

Чрез вярата в троичността,

Чрез изповядване единството на Твореца на творението.

Най-великата молитва


НАЙ ВЕЛИКАТА МОЛИТВА

от Мартин Лутер

А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име.” (Матей 6:9)

Понеже Исус е авторът а молитвата в това послание тя без съмнение е най-великата и най-добрата молитва. Защото ако този добър, верен учител знаеше някоя по-добра, Той със сигурност би ни научил на нея. Това не означава, че молитва, която не използва точно тези конкретни думи е безполезна. Понеже преди раждането на Христос много вярващи, които никога не са чували тези думи също са се молели. Но ние трябва да сме внимателни за други молитви, които не съдържат смисъла на тази. Псалмите са добри молитви и те изразяват същите мисли както Господната молитва, но не ги изразяват толкова ясно. Затова е погрешно да предпочитаме други молитви пред тази. Внимавайте особено за тези, които са написани със заглавия декорирани с червено мастило, с надеждата, че Бог ще ни даде здраве и дълъг живот, притежания и чест, индулганции, които ни освобождават от наказанието и т.н. Чрез подобни молитви ние преследваме собствените си желания и своята чест, а не Божията воля и чест. Мнозина са започнали да считат тези молитви за по-горни от Господната. Не че аз напълно пренебрегвам подобни молитви, но хората слагат твърде голямо упование върху тях. По този начин истинската Господна молитва, която е вътрешна и духовна, е презряна. Цялата прошка, всички благословения, всичко полезно и всичко останало, от което хората се нуждаят за техните тела и души на земята и на небето, се намира в тази молитва.

Би било по-добре веднъж да се помолите с Господната молитва – молещи се с нея с цялото си сърце, като наистина мислите за думите и оставяйки я тя да промени живота ви за по-добро – отколкото да прочетете всички останали молитви.