„Политиката“ на Божието царство


„ПОЛИТИКАТА“ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

 

от Родостин Марчев

Текста е публикуван във в. „Зорница“ (Ноември 2015)

Спомням си как преди около година рано сутринта стигнах в офиса на транспортната фирма, в която работя и научих, че собственикът е наредил един от автомобилите да закъснее за разтоварване, за да изпълни задача от лично естество. Имахме много работа и трябваше да се бърза. Раздразнението ми обаче трая само докато ми обясниха, че на камионът са били натоварени дрехи, които отиват за бежанските лагери. Няколко по-заможни граждани от провинцията се бяха организирали и изпращаха помощи на свои разноски. Горе-долу по същото време жителите на Розово насилствено изгониха неколцина сирийци от своето село, а един небезизвестен политик отиде при тях и им обясни, че всъщност не са направили нищо лошо. Наближаваха избори… Има още