Да виждаме нашия Господ


от Мартин Лутер  

После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“ (1 Солунци 4:17)

Има още

Той даде Сина Си


от Мартин Лутер

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16)

Има още

Победа чрез смърт


от Мартин Лутер

И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,” (Евреи 2:14)

Има още

Разчитайте Бог да снабди


от Мартин Лутер

Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.” (Псалм 145:15-16)

Има още

Да се молим с псалмите


от Мартин Лутер

И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,” (Ефесяни 5:18-19)

Има още

Защо не се молим


от Мартин Лутер

или, ако поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!” (Матей 7:10-11)

Има още

Подрежете крилете на мъдростта си


от Мартин Лутер

„Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.“ (Йоан 6:43-44)

Има още

Истинското благовестие


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„ Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос! Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;“ (1 Петър 1:3)

Има още

Да мислим за другите


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.“ (Галатяни 5:13) Има още

Бог ви е избрал


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.” (Йоан 15:16) Има още

Мръсни в божите очи


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.” (Захарий 3:4) Има още

Да се върнем при Бога


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Господ се разгневи много на бащите ви, Затова кажи им: Така казва Господ на Силите: Върнете се при Мене, казва Господ на Силите; И Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.” (Захарий 1:2-3) Има още