Внимавайте на себе си


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.“ Галатяни 6:1) Има още

Тоягата и жезъла на овчаря


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер   

Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.“ (Псалм 23:4) Има още

Страх от грях и наказание


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

А той им рече: Аз съм евреин, и се боя от Господа небесния Бог, който направи морето и сушата. Тогава човеците се много уплашиха, и рекоха му: Защо си сторил това?“ (Йона 1:9-10) Има още

Злото в нас


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.“ (Марк 7:20-22) Има още

Вярата променя хората


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание” (Евреи 11:9) Има още

Бог ще царува довека


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

Аз ще му бъда отец, и той ще Ми бъде син; и няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от оногова, който бе преди тебе; но ще го закрепя в Моя дом и в Моето царство до века; престолът му ще бъде утвърден до века.” (1 Летописи 17:13-14) Има още

Молещи се без думи


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух, пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.” (Юда 1:20-21) Има още

Божието одобрение към нас


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.” (Битие 4:4-5) Има още

Да помагаме на хората в нужда


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?” (1 Йоан 3:17) Има още

Чукът на закона


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тогава, защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявяват престъпленията, докле да дойде Потомъкът, на Когото биде дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.” (Галатяни 3:19) Има още

Да не ставаме лениви


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край; да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.” (Евреи 6:11-12) Има още

Отец сочи към Христос


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тогава Му казаха: Где е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Отец Ми; ако познавахте Мене, бихте познавали и Отца Ми“ (Йоан 8:19) Има още

Божият призив и избор


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.“ (2 Петър 1:10) Има още

Да се молим в трудни моменти


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа“ (Исая 37:14-15) Има още