Взаимното покорство в Ефесяни 5


ВЗАИМНО ПОКОРСТВО В ЕФЕСЯНИ 5

от д-р Крейг Кийнър

craig_keener

Понякога Павел не е приеман добре. Разказите на бивши роби често са преплетиени с техните чувства, които изразяват любов към Исус, но омраза към Павел понеже техните господари редовно цитират Ефесяни 6:5: „Слуги, покорявайте се на господарите си.” Това, което господарите често не си дават труд да цитират е останалата част от пасажа, който продължава и казва: „И вие господари, струвайте същото на тях” (6:9). Т.е. ако робите трябва да се покоряват на своите господари, господарите трябва да се покоряват на робите си! Има още

Как да четем отците на църквата


 МЯСТОТО НА ЦЪРКОВНИТЕ ОТЦИ В ТЪЛКУВАНЕТО НА БИБЛИЯТА

от д-р Крейг Кийнър

craig_keener

Някои автори изказват мнение, че всяко легитимно тълкуване на даден библейски пасаж трябва вече да е било отразено от отците на църквата и поставят под съмнение всяко тълкуване, което не отговаря на това изкисване. На практика този подход превръща отците на църквата в един втори канон. Поради използването им от множество църковни отци някои автори също така желаят да легитимират методи на тълкуване като алегорията, които съвременните тълкуватели са склонни да гледат с подозрение.

Аз не съм съгласен с това, но имам голямо уважение към отците на църквата и поради тази причина подчертавам това, което казвам. (Наистина, в някои случаи някои писатели излагат своята тези твърде ентусиазирано и всъщност имат в предвид нещо, което аз не критикувам.) Има още

Тълкуване на Библията или феминистка пропаганда


ТЪЛКУВАНЕ НА БИБЛИЯТА ИЛИ ФЕМИНИСТКА ПРОПАГАНДА[1]

от д-р Крейг Кийнър

craig_keenerНеобходимостта от исторически контекст

Бих могъл да кажа, че понеже съм мъж няма какво да губя или да печеля когато говоря по въпроса за ролите на жените в църквата. Но докато подобно твърдение може да бъде използвано или като предизвикателство към моето посвещение към въпроса или като похвала за обективността ми то всъщност единствено би подчертало погрешното мислене, което доминира дискусията през последните години. Като части от Христовото тяло ние всички трябва да се грижим за интересите един на друг и ако дадени служения са отказани на половината (или на повече от половината) Божии хора тогава това трябва да касае всички нас понеже служението на цялото Христово тяло със сигурност ще страда от подобен отказ. Има още