Делението на Закона


ДЕЛЕНИЕТО НА ЗАКОНА

от Скот Дювал и Даниел Хейс

index

В продължение на много години традиционният подход за тълкуване на старозаветния Закон е бил да се подчертава разликата между морални, граждански и церемониални закони. Като морални закони са били определяни тези свързани с надвременни истини относно Божието намерение за човешкото поведение. „Да обичаш ближния като себе си” е добър пример за т. нар. морален закон. Гражданските закони описват аспекти обичайно разглеждани от съдебната система. Те са свързани със съда, икономиката, земята, престъпленията и наказанията. Пример за граждански закон можем да видим във Второзаконие 15:1: „В края на всяка седма година да опрощаваш дълговете.” Церемониалните закони са тези свързани с жертвите, празниците и дейността на свещениците. Например Второзаконие 16:13 казва на израилтяните да „празнуват празника на Шатрите за седем дена след като прибереш житото си и виното си.” Има още