Серия амвонна – 6


ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

С основание може да се твърди, че практическото приложение на една проповед е най-важната й част. Разбира се, нашият ум трябва да получи истините, които да го обновят и да му помогнат да вижда света по нов начин, а волята ни да бъде подтикната към действие. Но в крайна сметка и двете неща водят до точката, в която проповедта има за цел да доведе до реална промяна в живота на слушащите я. Това е причината абстрактни или единствено анализиращи библейския текст проповеди, при които слушателите не успяват да намерят достатъчно ясна допирна точка с живота, който те водят в настоящето да са загуба на време без значение колко красноречиво или увлекателно са произнесени.

За да достигне до добро приложение обаче проповедникът трябва да преди това да разбира Божията воля за въпроса, по който говори. Обичайният начин за придобиване на подобно разбиране е сериозно ангажиране с текста на Библията. С други думи тук достигаме до въпросът за егзегетиката. Има още

За доктрината, егзегетиката и сложните въпроси


ЗА ДОКТРИНАТА, ЕГЗЕГЕТИКАТА И СЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ

или странният случай на Робърт Гундри[1]

от Радостин Марчев

За тези, на които името е непознато д-р Робърт Гундри е американски евангелски учен роден през 1932 г. и специализирал в областта на Новия Завет и гръцкия (койне) език Получава добро образование – B.A. и B.D. от Los Angeles Baptist College and Seminary през 1950 и 1961 и Ph.D. от Manchester University, Англия, където работи с Ф.Ф. Брюс. В продължение на 38 години, започвайки от 1962, той преподава в Westmont College в Santa Barbara, California. Сред многобройните му книги се намира един коментар на евангелието според Матей издаден през 1982 г. Именно той ни интересува в момента. Има още