Кой взема недостойно?


index

от Радостин Марчев

„А като ви заръчвам следното, не ви похвалявам, защото се събирате, не за по-добро, но за по-лошо. Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това; защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви); прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря; защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другиго; и така един остава гладен, а друг се напива. Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам. Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.“ Има още

Какво е предадено: Велики Четъртък, паметта и благовестието


r1810242_28826610

от Ричард Хейс

Всеки път когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господ, докато дойде ТойИма още

За Господната вечеря


ЗА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ

от Мартин Лутер

luter.jpg

Има 2 текста, които разглеждат по най-ясен начин този предмет и върху които ние ще спрем нашето внимание – казаното в евангелията относно Господната вечеря и думите на Павел (1 Коринтяни 11). Матей, Марк и Йоан са съгласни, че Христос е дал цялото тайнство на всички Свои ученици. Павел също говори и за двете негови части и то толкова сигурно, че никой не може да е толкова безсрамен, че да твърди обратното. Добавете към това, че според Матей Христос не е казал за хляба Яжте от него всички, но е казал за чашата: Пийте от нея всички. Марк също не казва: ядоха всички, но всички пиха от нея. Всеки автор поставя знак на универсалност и на чашата и на хляба. Сякаш Духът е предвидил бъдещото разделение, което ще забрани на някои общението с чашата, която Христос е дал за всички. Колко яростно биха беснели срещу нас те ако намерят думата всички отнесена към хляба, но не и към чашата. Те не биха ни оставили път за бягство, биха ни надвикали, биха ни обявили за еретици. Но когато думата стои на наша страна срещу тях приемайки, че не са обвързани с никакъв закон на логиката тези хора по собствената си воля отново и отново променят и хвърлят в пълно объркване дори Божите неща. Има още