Мъчениците в Палестина – 12


от Евсевий Кесарийски

Глава 12

1. Смятам, че най-удачно да прескоча всички други събития, които се случили междувременно: като това, което станало с епископите на църквите, когато вместо пастири на разумното Христово стадо, над което те предстоявали по беззаконен начин, как божия съд ги счел достойни за подобна присъда, направил ги пазачи на камили и неразумни животни и твърде изкривило телата им или ги осъдило да се грижат за императорските коне. Подминавам също  и обидите, безчестията и мъченията, които те понесли от имперските началници и управители поради светите съдове и църковни съкровища. И освен тези неща желанието за власт от страна на мнозина, безредните и незаконни ръкополагания и схизмите сред самите изповедници както и нововъведенията, които ревностно се разпространявали сред останалата църква от нови и размирни членове, които добавяли нововъведение след нововъведение и ги налагали безпощадно сред другите нещастия от гонението трупайки беда върху беда. Считам за по-подходящо да замълча и да не споменавам тези неща, както казах в началото. Но нещата, които са трезви и достойни за похвала, според светите думи – „и ако има нещо добродетелно и нещо похвално” (Фил. 4:8)  – аз считам за най-удачно да запиша и разкажа и да представя на вярващите слушатели историята на почтените мъченици. Смятам да завърша книгата с едно описание на мира, който ни се явил от небето.

Има още

История на църквата 3-12


от Евсевий кесарийски

index

Глава 12

Веспасиан заповядал потомците на Давид да бъдат търсени

  1. Той също казва, че след завладяването на Ерусалим Веспасиан заповядал всички от Давидовия род да бъдат потърсени, за да не остане след евреите никой от този царски род. В резултат на това ужасно преследване връхлетяло евреите.