История на църквата 6-25


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 25

Неговият обзор на каноничните писания Има още

Advertisements

История на църквата 6-24


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 24

Коментарите, които той подготвил в Александрия Има още

История на църквата 6-7


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 7

Писателят Юда

  1. По това време един друг автор, Юда, говорейки за 70-те седмици на Данаил представил хронологията до десетата година от управлението на Север. Той смятал, е идването на Антихрист, за когото говорел много, било наближило. Толкова много възбудата причинена от гонението на нашите хора по това време смутила умовете на мнозина.

История на църквата 6-6


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 6

Климент Александрийски

  1. Климент, който наследил Пантен, бил натоварен по това време с катехизисните наставления в Александрия так че и Ориген, докато все още бил момче, бил един от учениците му. В първата книга на своята Стромата, която Климент написал, той дава една хронологична таблица, описваща събитията до смъртта на Комод. Така става ясно, че книгата е написана по времето на Север, чието време сега ние описваме.

История на църквата 6-4


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 4

Уениците на Ориген, които станали мъченици

  1. Първият от тях бил Плутарх, когото току що споменхме (виж 6.3.2). Докато го водели на смърт човекът, за когото говорим бил снего в края на живота му, се приближил и бил нападнат от съгражданите му, сякаш той бил причината за смъртта му. Но Божието провиодение го опазило и този път.
  2. След Плутарх, вторият мъченик от учениците на Ориген бил Серений, който чрез огън дал доказателство за вярата, която приел.
  3. Третият мъченик от същото училище бил Хераклид, а четвъртият след него бил Херод. Първият от двамата все още бил катехумен[1] а вторият току що бил кръстен. И двамата били обезглавени. След тях, петият от същото училище прогласен за състезател в благочестието бил един друг Серений, за когото казват, че бил обезглавен след продължителни мъчения. От жените Херая умряла докато все още била катехумен приемайки огнено кръщение както казал самият Ориген.

[1] т.е. подготвящ се за кръщение

История на църквата – книга 5 – завършена


index

от Евсевий Кесарийски

Въведение

Глава 1 – Броят на тези, които се сражавали за религията в Галия по времето на Вер и природата на техните битки

Глава 2 – Възлюбените от Бога мъченици кротко служели на падналите при гонението

Глава 3 – Видението, което се явило в сън на свидетеля Атал

Глава 4 – Ириней е препоръчан от свидетелите в едно писмо

Глава 5 – Бог изпратил дъжд от небето за цезаря Марк Аврелий според молбата на нашите хора

Глава 6 – Списък на римските епископи

Глава 7 – Дори то това време верните вършели чудеса

Глава 8 – Твърденията на Ириней за божетсвените Писания

Глава 9 – Епископите по времето на Комод

Глава 10 – Философът Пантан

Глава 11 – Климент Александрийски

Глава 12 – Епископите на Ерусалим

Глава 13 – Родо и неговото описание на Маркионския раздор

Глава 14 – Лъжливите фригийски пророци

Глава 15 – Схизмата на Бласт в Рим

Глава 16 – Обстоятелствата свързани с Монтан и неговите лъжепророци

Глава 17 – Милтиад и неговата книга

Глава 18 – Начинът, по който Аполоний оборил фригийците и хората, които той споменава

Глава 19 – Серапион и фригийската ерес

Глава 20 – Писанията на Ириней срещу римските схизматици

Глава 21 – Аполоний пострадал мъченически в Рим

Глава 22 – Епископите, които били известни по това време

Глава 23 – Въпросът за Пасхата

Глава 24 – Несъгласието в Азия

Глава 25 – Всички достигнали до съгласие относно Пасхата

Глава 26 – Елегантната книга на Ириней, която достигнала до нас

Глава 27 – Делата на другите, които живели по това време

Глава 28- Тези, които първи представили ереста на Артемон, техният начин на живот и как те се осмеляват да изопачават светите Писания

История на църквата 5-29


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 28

Тези, които първи представили ереста на Артемон, техният начин на живот и как  те се осмеляват да изопачават светите Писания Има още