История на църквата – книга 10 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Глава 1 – Мирът, който ни дал Бог

Глава 2 – Възстановяването на църквите

Глава 3 – Посвещенията на всяко място

Глава 4 – Хвалебствията на бляскавите дела

Глава 5 – Копия от имперските закони

Глава 6 – Копие от имперското писмо, с което се дават пари на църквите

Глава 7 – Копие от писмото, с което императорът заповядва управниците на църквите да бъдат освободени от всякакви политически задължения

Глава 8 – Последвалото нечестие на Лициний и неговата смърт

Глава 9 – Победата на Кhttps://rado76.wordpress.com/2021/07/09/eusebius-250/онстантин и благословението, което получили от него поданиците на Римската империя

История на църквата 10-7


от Евсевий Кесарийски

Глава 7

Копие от писмото, с което императорът заповядва управниците на църквите да бъдат освободени от всякакви политически задължения

Има още

История на църквата книга 9 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Глава 1 – Престорените облекчения

Глава 2 – Последвалият обрат

Глава 3 – Новата статуя в Антиохия

Глава 4 – Паметниците срещу нас

Глава 5 – Подправените писания

Глава 6 – Хората, които по това време претърпели мъченичество

Глава 7 – Декрета против нас, който бил издълбан на стълбове

Глава 8 – Нещастията, които се случили във връзка с тези неща посредством глад, мор и война

Глава 9 – Победата на възлюбения от Бога император

Глава 10 – Премахването на тираните и думите, които те изговорили преди своята смърт

Глава 11 – Окончателното унищожение на враговете на религията

Мъчениците в Палестина – завършен


от Евсевий Кесарийски

Въведение

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

История на църквата – книга 8 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Въведение и Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15 и 16

Глава 17