История на църквата 8 – 1


index

от Евсевий Кесарийски

Въведнеие

Тъй като описахме в книга седма събитията от времето на апостолите ние сметнахме за удачно в тази осма книга да запишем за информация на потомството някои от най-важните неща случили се в нашето собствено време, които са достойни да бъдат записани. Ние ще започнем от това място. Има още

История на църквата 7 -1


index

от Евсевий Кесарийски

Въведение

В тази седма книга на църковната история великият епископ на Александрия, Дионисий отново ще ни помага чрез своите думи разказвайки няколко събития от своето време в писмата, които ни оставил. Аз ще започна с тях. Има още