Богословски реакции на теорията на еволюцията


БОГОСЛОВСКИ РЕАКЦИИ НА ТЕОРИЯТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА

от Бернард Рам (1963)

Богословските реакции за развитието на науката

За да разберем богословските реакции към еволюцията би било полезно да направим преглед на някои дебати водени между богословите и учените преди появата на учението за еволюцията. Разбирането на причините за тези спорове и тяхното решение може да ни помогне относно проблема за биологичната еволюция. Има още

Научният креационизъм и евангелското движение


НАУЧНИЯТ КРЕАЦИОНИЗЪМ И ЕВАНГЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ

от Радостин Марчев (2007)

12.jpg

3.jpg21.jpg

Няма да е пресилено ако кажем, че през последните няколко десетилетия посланието на научния креационизъм буквално залива света. През 1970 г. е основан Института за креационистични изследвания оглавен от Хенри Морис. Неговите издания се превеждат на  китайски, чешки, холандски, френски, немски, японски, корейски, португалски, руски и испански. В Англия през 1960 г. е основано „Анти еволюционно движение,“ а през 1977 г. шотландския свещеник Нейджъл Камерън насърчен от лидери като Мартин-Лойд Джоунс и Франсис Шефър поставя началото на Библейското креационистко общество, което за 10 г. има вече над 750 члена и собствено издание „Библейско сътворение“ със значителен тираж. Има още