Вяра и знамения


ВЯРА И ЗНАМЕНИЯ

(Някои наблюдения върху ев. Йоан)

от Д. Е. Лед

images

Синоптичните евангелия понякога говорят за чудесата на Исус като за “дела” (Мт. 11:2; Лк. 244:19) и те използват думата semeion за чудеса (Мт. 12:38-39; 16:1-4; Лк. 23:8). Все пак чудесата имат различна роля в синоптичните евангелия отколкото в Йоан. В синоптичните евангелия dynameis са дела свързани с изява на сила, проява на Божието управление в историята. Чудесата на Исус не са външни доказателства за Неговите твърдения, а по-фундаментални действия, чрез които Той установява Божието управление и събаря властта на сатана. В Йоан чудесата са могъщи дела, които показват истинността на личността и делото на Исус и демонстрират вършещото чудеса присъствие на Бога в Неговите думи и дела. В синоптичните евангелия изгонването на демони е най-очевидното доказателство за присъствието на Божието царствено управление (Мт. 12:28). В Йоан няма ексзорисизъм и Йоан не свързва чудесата с премахване властта на сатана дори когато този мотив присъства (Йоан 12:31). Има още