Духовната  борба


от Радостин Марчев

К.С. Луис в класическата си книга „Писмата на душевадеца” проникновено казва, че дявола с еднаква радост приветства както материалиста така и магьосника – както човека, който отказва да вярва в свръхестественото така и този, който го търси с нездраво любопитство.

Има още