Главенството на мъжа и насилието над жените: свързани ли са те по някакъв начин? – 1


от Радостин Марчев

Кевин Джилс е австралийски пастир и богослов и от години е един от любимите ми егалитарни богослови. През 2016 г. неговото изказване пред Евангелското богословско общество до голяма степен беше причина за повсеместното отхвърляне на учението за субординацията на Сина спрямо Отца (текста може да се прочете ТУК, а бележките на самия Джилс описващи историята ТУК).

Неговата нова книга повдига въпрос, който през последните години става все по-актуален и у нас а именно насилието над жени. Както ясно личи още от името й „Главенството на мъжа и насилието над жените: свързани ли са те по някакъв начин” тя поставя въпроса в контекст, за който все още не сме започнали да говорим. Става дума (1) за реалността на подобен вид насилие над жени в християнските църкви както и (2) за връзката на това насилие с учението, че жената трябва да е подчинена на мъжа.

Има още