Оправдание чрез вяра и съд според делата в богословието на Павел – 2


АКО ПАВЕЛ МОЖЕ ДА ВЯРВА КАКТО В ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА ТАКА И В СЪД СПОРЕД ДЕЛАТА ЗАЩО ТОВА ТРЯБВА ДА Е ПРОБЛЕМ ЗА НАС?

от Джеймс Дън

james-dunn

Даден статус или трансформация на човека?

Тук аз се обръщам към продължителният спор между реформираното и католическото богословие в тази връзка обикновено изразявано чрез въпроса дали правдата е „вдъхната” или „вменена.” Дали Христовата правда винаги е една „чужда правда,” нещо, което християнинът никога не притежава? Невъзможно ли е статуса „праведен” да бъде приписан на един грешник освен като статус даден на някой, който никога няма да бъде нещо по-малко или различно от незаслужен[1]? Или обещанието на благовестието е, че вярващият грешник ще стане праведен и ще действа праведно? Има още

Трактат за добрите дела – завършен


от Мартин Лутер

luter1

1. Да нямаш други богове освен Мене -1

2. Да нямаш други богове освен Мене -2

3. Не изговаряй напразно Божието име

4. Пази съботния ден -1

5. Пази съботния ден – 2

6. Пази съботния ден – 3

7. Почитай баща си и майка си – 1

8. Почитай баща си и майка си – 2

9. Не убивай

10. Не прелюбодействай

11. Не кради

12. Не лъжесвидетелствувай

Трактат за добрите дела – 12


Не лъжесвидетелствувай против ближния си

от Мартин Лутер

images

1. Тази заповед изглежда малка, но въпреки това е толкова велика, че този, който я изпълнява правилно трябва да изложи на риск своя живот, притежания и чест, приятели и всичко, което има; и все пак тя не включва повече от делото на този малък член, езикът и е наречена от германеца Уахрейт “говорене на истината” и където има нужда оспорване на лъжите. Тя забранява множество зли дела на езика. Първо: тези, които се вършат чрез говорене и тези, които се вършат чрез запазване на мълчание. Чрез говорене когато един човек води несправедливо дело и желае да го докаже и спечели чрез лъжливи аргументи, улавя своя ближен с хитрост, създава всичко, което поддържа и укрепва собственото му дело. Вършейки това той не прави на своя ближен това, което сам би желал ближният му да направи за него. Това някои хора правят заради печалба, някои за да избегнат загуба или срам търсейки по този начин собствената си полза вместо Божията заповед и извиняват себе си казвайки: “Vigilanti jura subveniunt – законът помага на този, който внимава;” сякаш не е тяхно задължение да внимават за делото на ближния си толкова колкото и за своето собствено. Така те умишлено позволяват делото на ближният им да бъде изгубено макар да знаят, че то е справедливо. Това зло в настоящото време е толкова често срещано, че аз се опасявам, че няма процес и дело където едната страна да не съгрешава срещу Божията заповед. И дори когато не могат да постигнат своето те все пак имат неправеден дух и воля, така че желаят праведното дело на техния ближен да бъде изгубено и тяхното неправедно дело да победи. Този грях е най-често срещан когато опонента е важен човек или враг. Понеже човек желае да отмъсти на врага си; но той не желае да навлече върху себе си злата воля на един важен човек. Така започва ласкателството и подмазването или, от друга страна, скриването на истината. Тук никой не желае да поеме риска да си навлече немилостта и недоволството, да се изложи на загубата и опасност заради истината; и така Божията заповед трябва да погине. И това е почти навсякъде пътят на света. Този, който би пазил тази заповед би напълнил и двете си ръце с добри дела единствено чрез пазене на езика си. И тогава колцина са тези, които си позволяват да мълчат или да се отклонят от истината чрез дарове и подаръци! Така наистина навсякъде това е едно високо, велико и рядко дело, да не се лъжесвидетелствува срещу ближния.

Има още

Трактат за добрите дела – 11


НE КРАДИ

от Мартин Лутер

images

1. Тази заповед също е едно дело, което включва множество добри дела и се противи на множество пороци. Тя е наречена от германеца Милдикейт “доброжелателство” т.е. едно дело готово да помогне и да услужи на всеки със своите блага. Тя воюва не само срещу  кражбата и разбойничеството, но и срещу всяко скъперничество във временните блага, което човеците могат да проявят един към друг като алчност, лихварство, завишаване на цените, фалшиви стоки, неверни теглилки и размери. Кой може да изкаже всички готови, нови, хитри измами, които се умножават ежедневно във всяка търговия, чрез които всеки търси собствената си печалба от загубата на другия и забравя правилото, което казва: “Прави на другите това, което желаеш да правят на теб?” Ако всеки държи това правило пред очите си в своята търговия, бизнес и отношения с ближния той лесно би открил как трябва да продава и да купува, да взема и да дава, да заема и да дава безвъзмездно, да обещава и да спазва обещанието си и други подобни неща. Когато погледнем на света и на неговите дела как алчността владее всяко занимание ние не само откриваме достатъчно за вършене ако желаем да живеем почтено пред Господа, но и трябва да бъдем завладени от ужас и страх за този опасен, нещастен живот, който е толкова неимоверно претоварен, разпънат и пленен от грижите на временното съществуване и нечестно търсене на печалба.

Има още

Трактат за добрите дела – 10


НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВАЙ

от Мартин Лутер       

images

1. В тази заповед са заповядани две добри дела, които включват и прогонват множество пороци. Тя е наречена чистота или целомъдрие, за нея е говорено и проповядвано много и тя е добре позната на всеки, макар да не е толкова внимателно пазена и практикувана колкото други дела, които не са заповядани – толкова готови сме ние да вършим това, което не е заповядано и да оставяме неизвършено заповяданото. Ние виждаме, че света е пълен със срамни дела на невъздържаност, неприлични думи, истории и песнички, изкушението за които нараства ежедневно чрез лакомия и пиянство, безделие и натруфеност. Ние продължаваме по пътя си сякаш не сме християни, след като сме били за малко в църква казали сме една кратка молитва, пазили сме постите и празниците и с това смятаме, че сме изпълнили всичките си задължения.

Има още

Трактат за добрите дела – 9


НЕ УБИВАЙ

от Мартин Лутер

images

1. Страстта на гнева и на отмъщението са свързани с петата заповед, която казва: “Не убивай.” Тази заповед съдържа едно дело, което все пак включва и изразява множество пороци и което е наречено кротост. То е от два вида. Единият свети прекрасно и в него няма нищо прикрито. Него ние практикуваме към нашите приятели и към тези, които ни правят добро и ни дават наслада с притежания, чест и похвала или тези, които не ни засягат с думи или дела. Такава кротост имат и неразумните животни като лъвове и змии като и турците, евреите, мошениците, убийците и лошите жени. Всички те са добри и благи когато хората правят това, което те желаят или ги оставят на мира; и все пак има не малко, които измамени от подобна безполезна кротост, прикриват гнева си и го извиняват казвайки: “Аз наистина не бих се гневил ако ме оставят на мира.” Наистина, добри хора, така и злите духове също биха били кротки ако бяха оставени да вършат каквото желаят. Недоволството и отвращението ви обземат, за да могат да ви покажат колко пълни с гняв и нечестие сте, за да можете да бъдете наставени да се стремите към кротостта и да изгоните гнева. Има още

Трактат за добрите дела – 8


ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД -2

от Мартин Лутер

images

12. Третото дело на тази заповед е да се покоряваме на временните власти, както учи Павел в Римляни 13, Тит 3 и св. Петър в 1 Петър 2: “Покорявайте се на царя като на върховен владетел и на принцовете като негови представители и на всяка светска власт.” Но задължение на светската власт е да защитава своите поданици и да наказва кражбата, грабежа и прелюбодейството, както св. Павел казва в Римляни 13: “Той не носи напразно сабята; понеже с нея служи на Бога за страх на злодееца и за защита на доброто.” Има още

Трактат за добрите дела – 7


ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД – 1

от Мартин Лутер

luter1

От тази заповед ние научаваме, че след прекрасните дела от първите три заповеди няма по-добри от тези да се покоряваме и да служим на всички, които са поставени над нас. Поради тази причина непокорството е по-голям грях от убийството, прелюбодейството, кражбата и нечестието и от всичко, което тези неща включват. Понеже няма по-добър начин да научим как да различаваме по-големите от по-малките грехове от това да отбележим реда на Божиите заповеди макар да има разграничения и в делата на всяка една заповед. Понеже кой не знае, че да се кълне е по-голям грях това да се гневи, да се удря баща или майка по-голям от това да се удари някой друг? Така тези седем заповеди ни учат, че трябва да се упражняваме в добри дела към хората и преди всичко към тези, които са поставени над нас. Има още

Трактат за добристе дела – 6


ТРЕТАТА ЗАПОВЕД -3

от Мартин Лутер

images

17. Разбирана духовно тази заповед води до дори още по-велико дело, което включва цялата човешка природа. Тук трябва да се знае, че еврейската дума “шабат” означава “почивка,” понеже на седмия ден Бог си починал от всичките дела, които извършил (Битие 2). Затова Той също така заповядал седмият ден да се пази като свят и ние също да не вършим делата, които вършим през останалите шест дена. Сега шабата за нас е променен в неделя и останалите дни са наречени работни; Неделята е наречена почивен или свят ден. И ако зависеше от Бога в християнството не би имало друг празник освен неделята; празниците на девата и всички останали светии биха били всички преместени в неделни дни и по този начин биха се изкоренили множество пороци чрез работа в работните дни и земите не биха били толкова засушени и занемарени. Но сега ние сме наводнени с множество празници за погубване на душите, телата и благата; за което може да се каже много. Има още

Вярата е по-важна от делата


ВЯРАТА Е ПО-ВАЖНА ОТ ДЕЛАТА

от Мартин Лутер

И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона” (Римляни 3:28)

Нашите опоненти настояват, че добрите дела са необходими за спасението и света ентусиазирано се съгласява с тях. Наистина, това, което светиите са правили е било удивително и те са вършили много добри дела. Но дори ако ми покажете най-светия светия от всички, дали този човек е извършил достатъчно добри дела, за да заслужи Божието одобрение? Ние също признаваме, че любовта е жизненоважен аспект от християнския живот и всички християни трябва да обуздават своите покварени желания и да практикуват себеобуздание. “Но вие не правите това,” протестират нашите опоненти. Нашият отговор е: “Дори ако направим всичко това бихме ли направили достатъчно за да спечелим Божието одобрение?” Единствената причина, поради която мислим толкова високо за това, което правим е понеже не желаем Бог да има каквато и да е заслуга. Ние с готовност признаваме, че добрите дела са необходими. Но те не са повече от това, което ние вече имаме: Божието одобрение, което идва чрез вяра. Ние трябва да разберем разликата между безценното и евтиното, важното и тривиалното. Дори животните правят разлика между добра и лоша храна. Кучето знае, че месото е по-добро от хляба.

Следователно ние трябва да ценим добрите дела и да помним, че е необходимо да ги вършим. Но ние трябва да ценим повече Божието Слово и Неговите обещания дори повече. Ние живеем живот в Божието присъствие понеже вярваме в това, което Той казва, не понеже вършим добри дела, които ни правят свети. Ние трябва да правим ясна разлика между нашите добри дела и вярата ни в Божието Слово. Вярата в Божието Слово побеждава дявола и ни прави свети Божии деца.