За Божието провидение


ПРОПОВЕД 67

ЗА  БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ

от Джон Уесли

wesley3.jpg

На вас и космите на главите ви са преброени (Лука 12:7)

1. Учението за Божието провидение е било приемано от мъдрите хора през всички епохи. В него са вярвали мнозина от известните езичници, не само от философите, но също така оратори и поети. Безбройни са свидетелствата за него пръснати из техните писания, които са в съгласие с известното изказване на Цицерон: Всички неща, всички събития в този свят се ръководят от Бога (Deorum moderamine cuncta geri). Можем да приведем цял куп свидетелства, за да потвърдим това и би ни било безкрайно трудно да го отречем. Има още