Преосмислената благодат: оценка на влиянието на Баркли


от Скот МакНайт

Понякога краката на систематическите богослови са покосявани и принудени да се преместят на друго място в резултат на сериозните исторически библейски изследвания и ако богословите откажат да се преместят завършват градейки къща на клатеща се или дори несъществуваща основа. Скорошното изследване на благодатта в древния свят е преместило основите в значителна степен – в някои отношения разширявайки ги, в някои поставяйки изцяло нови основи, а в други предизвиквайки самите виждания на систематиците за благодатта. Изследването принадлежи на Джон Баркли, който прави смелото, но не полемично твърдение, че всъщност никой не е изследвал павловото богословие за благодатта, което може да се открие в неговото богословие[1]. Виждането на Баркли за благодатта предизвиква адекватността на общоприетите виждания за благодатта и трябва да даде на цяло едно поколение систематични богослови нова основа, върху която да работят.   

Има още

Павел и дарът


от Радостин Марчев

Резултат с изображение за Paul and the giftВ края на 2015 г. излезе една от най-интересните скорошни книги върху богословието на апостол Павел – Paul and the gift (Eerdmans, 2015), която предизвика доста дискусии в научната общност. Макар да знаех за нея от самото начало едва тази годинма най-после успях да я прочета.

Авторът, Джон Баркли, разглежда благодатта в посланията на апостол Павел като „дар” (от гръцкия термин χάρις – оттук и името на книгата), след което задава въпроса: „Как са били виждани даровете в древния свят на Новия Завет?” Отговорът се оказва забележително комплексен и многостранен. Има още