Литургични уроци за домостроители – 3


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Едно мълчаливо разбиране за семейството и дома е изказано в кръщението както и в брачните церемонии. В тези ритуали ние се учим как да бъдем семейство дори ако не винаги мислим за това съзнателно. Когато посетите сватбата на своя братовчед, след това на своя съквартирант и след това на племенника си вие абсорбирате „под радара” едно разбиране за това какво трябва да представлява семейството – точно както сте научили какво става когато дърпате котката за опашката. Това също е част от нашето потапяне в културата където трябва да култивираме нашите културни „апокалиптични” способности да четем с разбиране културните сватбени литургии. Има още

Литургични уроци за домостроители – 2


от Джеймс К А Смит

9781587433801Заветът ни свързва заедно като една общност, един „град” (полис, както казвали гърците – един вид „република”). Ако ние сме една нова форма на полиса ние сме и нова форма на семейството, „Божието семейство” (Еф. 2:19). В Божието семейство има релативизиране на кръвната връзка. Нашите обещания в кръщението – както родители и като общност – показват, че „семейството” не е просто една затворена единица, на която хората често се покланят като на идол. Ако християнските общности наистина желаят да живеят значимостта на своето кръщение те ще трябва да станат общности, в които кръвните родствени връзки са подчинени на кръвта на Христос.[1] Има още

Литургични уроци за домостроители – 1


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801В поклонението ние се учим на нива, които не винаги осъзнаваме. Практиката на християнското поклонение носи библейски истини, които понякога могат да бъдат повече уловени отколкото осмислени. Те показват какво Бог желае за нас по начини, които могат да бъдат по-силни от обясненията. В църковното поклонение са втъкани важни практики за това какви са благоденстващите домове и семейства. По-ясното им разбиране може да ни даде мъдрост за това как да построим литургично домовете си. Нека да разгледаме две силни картини на покланящи се домове: кръщение и брак. Има още

Литургиите на дома


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Ние го обичаме понеже Той пръв ни е обикнал” (1 Йоан 4:19). Тази истина е освежаващото напомняне на това, което описвам: моделът на човешките същества като обичащи и видението за ученичество, което произлиза от него. Божествената инициатива на любовта към нас – дори ако сме врагове (Римл. 5:8-10) – е първата благодат, която едновременно прави възможна и възбужда нашата любов. И обърнете внимание, че забележителното, красиво твърдение на Йоан не е просто, че ние обичаме Бога понеже Той първи ни е обикнал, а че ние обичаме понеже Той първи ни е обикнал. Дори дезориентираните ни любови свидетелстват за факта, че сме създадени по Божия образ. Има още

Коя е твоята история – завършена


от Джеймс К А Смит

9781587433801

1. Да схванем евангелието със сърцата си

2. Поклонението ни характер-изира

3. Поклонението ни възстановява

4. Сюжети: наративната рамка на християнското поклонение

5. Интерлюдия: някои трудни въпроси

6. Дарът на изповедта

Дарът на изповедта


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

Нека да дам един пример: практиката на изповедта и увереността, че ни е простено. Това е само една част от цялостната история разказвана в християнското поклонение, но тя може да покаже какво е заложено на карта когато пропускаме елементи от тази история в поклонението. Има още

Интерлюдия: някои трудни въпроси


9781587433801от Джеймс Смит

Какво обаче става ако общностното поклонение не изглежда по този начин? Ако не можете да видите нищо, което да се приближава до този наративен сюжет в неделните събирания в метната си църква? Е, с известен страх и трепет, аз ще кажа три неща. Има още

Сюжети: наративната рамка на християнското поклонение


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

В своите традиции (оттук неговата „католичност”, неговата универсалност)[1] историческото християнско поклонение отразява един основен сюжет или разказ, чийто център е божието благодатно примирение на всичко със Себе Си (Колосяни 1:20). Мнозина са отбелязвали, че историческото християнско поклонение приканва общността в една история състояща се от 4 действия: Има още

На път със свети Августин


от Радостин Марчев

Резултат с изображение за On the road with saint Augustine

За много хора една от най-чаканите християнски книги за 2019 е On the Road with Saint Augustine: A Real-World Spirituality for Restless Hearts (Brazos Press, Октомври, 2019) на Джеймс К. А. Смит. Смит е преподавател по философия и богословие в колежа „Калвин.” Макар и с нетипично за един християнин образование – специализирал съвременна френска философия, вкл. деконструкцията на Дерида – той е проникновен културен критик, който умее да напипва важни съвременни въпроси и (не по-малко важно) да ги предава по разбираем за съвременните хора начин. Има още

Поклонението ни възстановява


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Формиращото християнско поклонение чертае една картина на Господната красота – и едно видение за шалом-а, който Той желае за творението – по начин, който пленява въображението ни. Ако действаме в съответствие с това, за което копнеем и ако копнеем за това, което е пленило въображението ни тогава реформиращото християнско поклонение трябва да плени въображението ни. Това означава, че християнското поклонение трябва да ни срещне като естетически творения, които са повече докоснати отколкото убеждавани. Въображението ни е един естетичен орган. Сърцата ни са струни на инструменти, на които свирят историите, поезията, образите и метафорите. Ние тактуваме с естетическите си нозе в ритъма на барабаните, които чуваме във въображението си. Както отбелязахме в глава 1 Антоан дьо сент Екзюпери улавя това добре: „Ако искаш да построиш кораб не карай хората да събират дърва и не им възлагай задачи и работа, а ги научи да копнеят за безбрежността на морето.” Има още

Поклонението ни характер-изира


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Всяка литургия, казваме ние, е ориентирана към някакъв telos – едно подразбиращо се видение за добруване, което се открива в ритуалите. Хората формирани посредством подобни литургии след това се превръщат в хора, които се стремят към и желаят тази цел. Затова ако без да мислим се потапяме в литургиите на консумеризма след време ще „научим,” че целта на човешкия живот е придобиване и консумиране. „Каква е основната цел на човека?” пита консумеристкия катехизис. „Да събира притежания с илюзията, че ще им се наслаждава завинаги.” Или, ако се потопим в това, което Августин описва като „светски ритуали” от различните места на „земния град” ще бъдем формирани така, че да търсим властта като наш telos и да живеем по съответния начин. Има още

Да схванем евангелието със сърцето си


КОЯ Е ТВОЯТА ИСТОРИЯ?

Историята на формиращото християнско поклонение

Да схванем евангелието със сърцето си

9781587433801Поклонението е сърцето на ученичеството стига да включва изпълнени с Духа практики, които сграбчват вътрешния ви свят, пренастройват сърцето и завладяват въображението ви. Понеже ние сме литургични животни и трябва да разпознаваме съперничещите литургии, които се борят за сърцата ни и след това да се посветим на правилно насочената литургия на християнското поклонение както един пренаствойващ и рехабилитиращ проект. Ако сте човек, който отговаря за воденето на Божия народ в поклонение изискванията към вас са още по-големи: всеки пастир и старейшина е натоварен с отговорността да се грижи за душите и сърцата на хората като подготвя и води поклонение, което изпълнява тази формираща задача. Има още

Духът ни среща там, където сме – завършена


от Джеймс К А Смит

9781587433801

Гладни сърца и заучени вкусове: рехабилитация на нашия глад

Жилище на Духа

Чие поклонение? Кое действие?

От Изразяване към реформиране

Формите са от знначение

Формите са от значение


от Джеймс К А Смит

9781587433801Това поражда една контраинтуитивна хипотеза: до степента, в която ние възстановяваме едно библейско усещане за първичността на божиите действия в поклонението ние възстановяваме и едно оценяване на значението на формите на поклонение. Наричам я „контраинтуитивна” понеже вероятно свързваме литургичният формализъм с вида ритуализъм, който реформаторите поставяли под въпрос. Но именно понеже имаме едно дълбоко усещане за Божието тринитарно присъствие и действие в поклонението ние трябва да внимаваме – и да бъдем съзнателни за – формите на нашето поклонение и по конкретно как Духът ни дарява с форми на поклонение, които ни срещат като въплътени създания, каквито сме. Когато осъзнаем, че поклонението е свързано и с формиране ще започнем да оценяваме защо формите са от значение. Практиките, в които се потапяме в християнското поклонение са божият начин за пренасочване на нашите любови към царството, така че ние трябва да бъдем съзнателни за Историята, която тези практики разказват. Има още

От изразяване към реформиране


от Джеймс К А Смит

9781587433801Нашето разбиране за това кой е активен в поклонението трябва фундаментално да предизвика една друга широко разпространена погрешна идея, която вероятно също така определя начина, по който чуваме думата „поклонение.” Когато негласно приемаме, че ние сме основните действащи лица в поклонението ние приемаме и че поклонението е в основата си едно действие на изразяване. Това е и причината днес ние да свеждаме поклонението до песните, които пеем когато се събираме, времето в което ние изразяваме себе си. Ние мислим за поклонението най-вече в една рамка отдолу нагоре, като начин ние да изразим нашата хвала и да покажем посвещението си – сякаш поклонението ни събира, за да се представим пред Бога като пред „публика от един.” Когато мислим за поклонението по този начин ние също така приемаме, че най-важната характеристика на нашето поклонение е то да бъде искрено. Ако поклонението е израз на нашето преклонение пред Бога тогава последното нещо, което бихме искали е да сме лицемерни: нашето изразяване трябва да бъде честно, истинско, ново, искрено, „автентично.” Има още

Чие поклонение? кое действие?


от Джеймс К А Смит

9781587433801За съжаление идеята, че поклонението е сърцето на ученичеството може да бъде разбрана погрешно понеже нашите работни дефиниции за поклонение са твърде тесни и редукционистки. Когато чуваме думата „поклонение” 90% от нас вероятно си мислят за „музика” или за „музикалната служба,” която предхожда проповедта („поучението”). В резултат на това ние сме склонни да мислим за поклонението основно като за нещо, което ние правим. Затова ако искаме да разберем правилно как и защо поклонението е сърцето на ученичеството, ние трябва да разширим, разпънем и, често казано, да коригираме своето разбиране за поклонение. Правейки това ние ще си припомним мъдростта, която модерната църква е забравила. В този смисъл аз се надявам, че вие може да откриете един освобождаващ смисъл прегръщайки литургията. Има още

Жилища на Духа


от Джеймс К А Смит

9781587433801Има една стара проповедническа шега, която вероятно сте чували и преди. Едно село било заплашено от надигащи се води. Там живеел посветен християнин, който бил убеден, че Бог ще му дойде на помощ и ще го спаси от бедствието. Когато водата достигнала до колене неговите съселяни започнали да напускат селото с гребни лодки и го увещавали: „Влизай вътре! Ние ще те спасим.” „Не, не, аз ще се оправя,” отговорил човекът. „Бог ще ме спаси.” Учудени приятелите му продължили да гребат.

Водата продължила да се почаква и започнала да тече през прозорците. Нашият посветен християнин, объркан, но все още твърдо уверен в очакванията си,  изгребвал водата от стаята си когато чул шум от моторница. „Хайде, влизай,” извикал неговият спасител. „Тук сме, за да те спасим.” „Не се грижете за това,” казал човекът, задъхан от изгребването. „Аз съм добре. Бог ще ме спаси.” Човекът с лодката настоявал, но напразно. Има още

Глава 2 – Може би не обичаш това, което мислиш – завършена


9781587433801

от Джеймс К.А. Смит

1. Две кинематографски представи за желанията

2. Под радара: нашите подсъзнателни любови

3. Практики на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии

4. Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението

5. Направете литургична проверка на живота си

Направете литургична проверка на живота си


от Джеймс К.А. Смит

9781587433801

Сега, разбира се, нищо от това не ни е казвано когато отиваме в мола. Нито едно от тези послания не е напечатано на гърба на касовата бележка от Gap. Starbucks не украсява чашите си с лозунга: „Пазарувам следователно съществувам.” Всъщност, точно обратното, Starbucks ни кани да се присъединим за кратко към неговият собствен литургичен ритъм: „Намерете спокойствие в ритуалите,” казва ни той. Идеята е, че посланията на едно консуматорско евангелие повече се заучават отколкото се мислят. Идеите са водени от практики, а не разпространявани чрез послания. Същото важи и за други културни литургии. Списъкът на подобни „светски” литургии е твърде контекстуален и ще се различава не само от страна до страна, а и от поколение до поколение. Това е причината пастирите да трябва да бъдат етнографи, които помагат на своите общества да „направят екзегатика” на своите локални литургии. Има още

Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

„Литургия,” в смисъла, в който аз използвам думата, е съкратен израз отнасящ се за тези ритуали, които са заредени с крайната История за това, кои сме ние и защо сме създадени. Те носят в себе си един вид крайна ориентация. Ако се върнем към метафората използвана по-горе, можем да мислим за тях като за технологии за калибриране: те насочват сърцата ни. Но когато тези литургии са разстроени, насочени към съперничещи царства, те ни отдалечават от вярната посока, която е Христос. Нашите любови и копнежи биват погрешно насочени не понеже сме били заблудени от лоши идеи, а понеже сме се потопили в де-формиращи  литургии без да съзнаваме това. В резултат ние абсорбираме една много различна История за telos-a на човешките същества и нормите за тяхното добруване. Ние започваме да живеем стремейки се към едно съперничещо разбиране за добрият живот. Има още

Практика на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии


от Джеймс Смит

9781587433801Едно християнско ученичество, което желае да бъде формиращо и съзнателно трябва да внимава за всички съперничещи формиращи сили, в които се потапяме. Това има два ключови аспекта. Първо, както се опитах да покажа в глава 1, ние трябва да започнем да виждаме човека цялостно. Трябва да разберем силата и значимостта на прединтелектуалните аспекти на това кои сме ние. Трябва да осъзнаем значимостта на адаптивното подсъзнание, което ръководи действията ни. Второ, тогава ние ще започнем да виждаме културните практики като литургии – и може би ще се събудим  за тяхната (де)формираща сила. Това означава да погледнем още веднъж на всички предполагаемо неутрални и добри културни институции и ритуали – нещата, които ние правим – и да видим тяхната формираща, дори литургична сила – тяхната способност да оказват въздействия върху нас. Има още

Под радара: нашите подсъзнателни любови


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Видяхме, че любовта е навик. Това означава, че нашата любов е като втора природа: тя ни насочва и води, често оставайки под радара на нашето осъзнаване, подобно на дишането или мигането. Това означава още, че нашите любови придобиват определена посока и ориентация понеже ние сме се потопили през времето в практики и ритуали – това, което ние нарекохме „литургии” – които ефективно и интуитивно са обучавали нашите желания. По този начин точно както самите ни навици са подсъзнателни – действащи без да съзнаваме това – и самият процес на тяхното усвояване е неосъзнат и скрит. Това е особено вярно в случите, в които ние не осъзнаваме културните практики като литургии – когато не разбираме, че това не са просто неща, които правим, а неща, които правят нещо на самите нас. Има още

Подвижни картини: две кинематографски представи за желанията


МОЖЕ БИ НЕ ОБИЧАШ ТОВА, КОЕТО СИ МИСЛИШ

Да се научим да четем „светските” литургии

9781587433801Какво искаш? Това, както видяхме, е въпросът. Това е първият и фундаментален въпрос на ученичетсвото, понеже вие сте това, което обичате. Но скрито под това наблюденмие е едно неудобно осъзнаване: може би не обичате това, което си мислите. Има още

Ти си това, което обичаш – глава 1 завършена


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Какво искаш

Силата на навика

Древна мъдрост за съвременни християни

Ориентиране на желанията: стремежът да бъдеш човек

Един еротичен компас: любовта е навик

Калибриране на сърцето: любовта изисква практика

Ти си това, на което се покланяш

Ти си това, на което се покланяш


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Ако вие сте това, което обичате и крайната ви любов се формира и е насочвана от потапянето ви в практики и културни ритуали, тогава подобни практики фундаментално формират живота ви. На карта тук е заложена собствената ви идентичност, фундаменталната ви вярност, централните ви убеждения и копнежи, които формират както вашето себеразбиране така и начинът ви на живот. С други думи това съревнование на културни практики е борба за сърцето ви – центърът на човешката личност създадено за Бога, както ни напомня Августин. По-конкретно при формирането на вашите любови на карта са заложени вашата религиозна и духовна идентичност, която се изразява не само в това, което мислите или вярвате, а в това, което правите – и в това, което тези практики причиняват на вас. Има още

Калибриране на сърцето: любовта изкисва практика


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Накратко, ако вие сте това, което обичате и любовта е навик, тогава ученичеството представлява пренареждане на вашите любови. Това значи, че ученичеството е повече въпрос на реформация отколкото на събиране на информация. Учението, което е фундаментално за християнското формиране е любовно и еротично, въпрос на „насочване” на нашите любови, на ориентиране на копнежът ни към Бога и към това, което Бог желае за Своето творение. Ако аз съм това, което обичам и моята любов е насочена към някакъв telos –  ориентирана към някаква версия на добрият живот – тогава най-важният въпрос който трябва да си задам е: Как моята любов може да бъде насочена? Има още

Един еротичен компас: любовта е навик


от Джеймс К.А. Смит

9781587433801В този алтернативен модел на човешката личност центърът на гравитацията на нашата идентичност се намира в сърцето – в интуитивните места на нашите копнежи и желания, във вътрешните региони на kardia-та. Нашите желания ни насочват и водят към някакъв краен telos, който ние приемаме за добър живот, версията на царството, към която живеем. Да бъдеш човек означава да обичаш нещо крайно. Има още

Ориентиране на желанията: стремежът да бъдеш човек


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Да бъдеш човек означава да търсиш. Да живееш означава да потеглиш на едно несъзнателно пътешествие в посока на мечтите си. Както знаменито се изразява Блез Паскал: „Трябва да се обзаложиш. Не зависи от теб, ти вече си го направил.”[1] Не можеш да не заложиш живота си за нещо. Не може да не вървиш нанякъде. Ние се навеждаме напред, решени да спристигнем на мястото, за което копнеем. Има още

Предизборно


от Джеймс К А Смит

Резултат с изображение за Awaiting the kingНавършвайки 19 години Шонда най-после можеше да участва в дългоочакваният ритуал, който се провеждаше в Реформираната църква Света Троица – първото й гласуване. Тази вечер тя щеше да влезе през входа на църквата, която от дълго време служеше и като изборна секция за квартала, за да изпълни своя свещен граждански дълг. Щеше да й бъде дадено правото да гласува в една особено оспорвана година. От нея се очакваше да даде гласа си за водачи на почти всяко ниво: в гада, в нейния щат, във федералния конгрес и дори за президент. Родителите й я придружаваха с насърчение и радост. Дългогодишни активисти в града, служещи в училищни бордове и обществени фондации, родителите на Шонда й бяха давали пример за живот на обществена активност и служба. В определен смисъл целият й живот беше подготовка за осъзнаване на тази отговорност – възможност, за която поданиците на тираните по света можеха единствено да си мечтаят.

Но тук със сигурност имаше ирония тъй като това съвсем не беше първият път когато Шонда влизаше в тази църква. Всъщност тя беше част от нея откакто се помнеше, още като дете придружавано от своите родители. Преди 18 години, след като беше родена, Шонда за пръв път влезе през вратата в църквата св. Троица, както родителите й правеха почти всяка седмица. Но тази неделя вместо да седнат на местата си те бяха приканени да излязат напред. И на този ден, преди много години, те донесоха малката Шонда, облечена с блестящи бели кръщелни дрехи и украсена като малка принцеса. Беше им зададен въпрос свързан с тяхната вярност: „Кой е вашият Господ и Спасител?“ „Исус Христос е моят Господ и Спасител,“ бяха отговорили те – една изповед притеснявала всеки император още откакто цезарят беше претендирал, че е господ (kyrios).  Представяйки я за кръщение в името на Отца, Сина и Светия Дух, служителят беше изрекъл една силна изповед над хленчещата Шонда:

Шонда,

За теб Исус дойде на този свят

За теб умря и победи смъртта

Всичко това той направи за теб, малко момиче,

Макар че ти все още не знаеш нищо от това.

Ние обичаме понеже Бог първи ни е обикнал.

И докато хлипането на Шонда преминаваше в рев пастирът беше казал: В името на Господ Исус Христос, единственият Цар и Глава на Църквата, тези сестри и  братя сега биват приети във видимо членство на светата вселенска църква, обещавайки да изповядват Христос и да бъдат верни Божии слуги до края на живота си.

Може би по някакъв начин думите са били чути без да бъде доловено силата на тяхното политическо („единственият Цар“). Но в днешната ноемврийска вечер, докато се намираше сред тези стени наситени с политическа значимост, тя чу отново думите, които бяха изговаряни пред нея и пред цялото общество в началото на почти всяка неделна служба – едно благословение, което беше чувала толкова много пъти, че можеше да го повтори по памет, едни думи, които по подобен начин беше приемала несъзнателно, но които сега чу по съвсем нов начин:

Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе (Откровение 1:4-5).

И в този момент преди да влезе през завесата за гласуване Шонда осъзна, че всяка неделна служба е била едно политическо събрание. И докато ентусиазирано протягаше ръка към бюлетината, за да изпълни привилегията на своето гражанство осъзна, че всеки президент е владян от Царят, Когото тя познаваше – и на Когото беше позната – през целия си живот.

 

 

 

 

 

Древна мъдрост за съвременни християни


от Джеймс К. А. Смит

Древна мъдрост за съвременни християни

9781587433801Древният библейски модел за човешката личност е точно необходимата рецепта за една църква, която е налапала примамката на съвременното виждане за човека като мислещо същество. Както обичаше да казва Робърт Уебър бъдещето на църквата е древно: християнската мъдрост за постмодерния свят може да бъде открита в едно завръщане към древните гласове, които никога не са ставали плячка на съвременния редукционизъм. Помислете например за работата на св. Августин, един философ богослов и епископ в северна Африка през 5 век, който осъзнал холистичната картина за човешката личност рано в своя живот в църквата. В началните параграфи на своите „Изповеди” – неговата духовна автобиография написана под формата на молитва – Августин посочва епицентъра на човешката идентичност: „Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни докато не намери в тебе покой.[1]” В това кратко изречение е събрана мъдрост, която може радикално да промени нашият подход към поклонение, ученичество и християнско изграждане. От това кратко прозрение могат да бъдат изведени няколко прозрения. Има още