Какво означава да евангелизираме – 3


Walking with the Poor: Principles and Practices of ...

Текстът е част от съвременната класика на Дейвид Бош Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission

15. Автентичното евангелизиране винаги е контекстуално (Costas 1989:passim). Едно евангелизиране, което отделя хората от техния контекст вижда света не като предизвикателство, а като пречка, омаловажава историята и има очи единствено за „духовните” или „нематериалните аспекти на живота” (H. Lindsell, цитирано в Scott 1980:94) е фалшиво. Същото се отнася и за едно евнагелизиране, което разглежда обръщенията единствено в микро-етични термини както редовно посещение на църква, въздържание от алкохол и цигари и ежедневно изучаване на Библията и молитва Има още

Какво означава да евангелизираме – 2


Walking with the Poor: Principles and Practices of ...

Текстът е част от съвременната класика на Дейвид Бош Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission

9. Евангелизирането е възможно единствено когато общността, която евангелизира – църквата – ясно изявява християнската вяра и показва привлекателен начин на живот. „Посредникът е посланието” (Marshall McLuhan). По думите на (британската) Nationwide Initiative in Evangelism: „Това, което сме и правим е не по-малко важно в това отношение от това, което казваме” (NIE 1980:3). Ако църквата е толкова предадена на думите и посланието на надеждата и любовта, на вярата, справедливостта и мира, нещо от това трябва да стане видимо, чуваемо и осезаемо в самата църква (ср. Деяния 2:42–47; 4:32–35). Има още

Какво означава да евангелизираме – 1


Walking with the Poor: Principles and Practices of ...

Текстът е част от съвременната класика на Дейвид Бош Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission

Неяснотите в значението на понятието евангелизиране са симптоматични за настоящото мисионерско мислене. В това, което следва аз ще се опитам да очертая едно разбиране за евнагелизирането, което, надявам се, ще допринесе за една адекватна мисия. Основополагащо за разсъжденията ми е убеждението, че мисията и евангелизирането не са  синоними, но въпреки това са неразривно свързани заедно и неразделно преплетени в богословието и практиката. Има още