За доктрината, егзегетиката и сложните въпроси


ЗА ДОКТРИНАТА, ЕГЗЕГЕТИКАТА И СЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ

или странният случай на Робърт Гундри[1]

от Радостин Марчев

За тези, на които името е непознато д-р Робърт Гундри е американски евангелски учен роден през 1932 г. и специализирал в областта на Новия Завет и гръцкия (койне) език Получава добро образование – B.A. и B.D. от Los Angeles Baptist College and Seminary през 1950 и 1961 и Ph.D. от Manchester University, Англия, където работи с Ф.Ф. Брюс. В продължение на 38 години, започвайки от 1962, той преподава в Westmont College в Santa Barbara, California. Сред многобройните му книги се намира един коментар на евангелието според Матей издаден през 1982 г. Именно той ни интересува в момента. Има още