Божията глупост


indexБожията глупост е по-мъдра от човеците и Божията слабост е по-силна от човеците. Разбира се, за хората е твърде лесно след като повярват в благовестието да го превърнат в един начин за увеличаване на собствената си политическа власт или за демонстриране на това колкото умни са всъщност. Но да направим това означава да подкопаем самата същност на посланието. Християнското благовестие говори за Бога, който умира върху едно сметище в погрешният край на Римската империя. То е за един Бог говорещ глупости в зала пълна с философи. То е за истинският Бог конфронтиращ се с един свят на парадиране, власт и престиж и побеждаващ го, за да установи Своето Собствено царство, едно царство, в което слабите и глупавите са също толкова добре приети колкото и силните и мъдрите – и дори повече от тях.

(N. T. Wright, 1 Corinthians for everyone).