Евразийския Флоровски


от Радостин Марчев

През последните месеци ми се наложи да препрочета почти всички томове на големия православен богослов Г. Флоровски (като цяло увлекателно занимание). Интересен детайл е, че българските издание (след т. 3) са подредени по различен начин от англоезичните. По-конкретно, в томове 4-6 са събрани голяма част от т. нар. „евразийки” текстове на младия Флоровски. Признавам си, че точно към тези статии подходих доста „диагонално”. Въпреки това останах с впечатлението, че някои идеи, които чуваме днес на висок глас изобщо не са нови. В началото на миналия век се е говорело много за слабостта (морална, културна, духовна и всякаква) на прогнилия запад и за духовната сила и чистота на славянството и по-конкретно на Русия, откъдето ще произлезе една нова и обновяваща света култура.

Има още