Какво вярата не е


index

Новата книга[1] на Матю Бийтс стимулира мисленето в толкова много насоки, че е просто задължителна за редовия християнин – без значение дали в крайна сметка ще се съгласим с него или не.

Една от областите, в които той хвърля ръкавица е въпросът за това какво е вярата. Думата се е превърнала в такова клише от нашия речник, че редовия християнин автоматично приема, че добре знае какво означава тя когато я среща в Библията. Д-р Бийтс твърди, че това често не е така.

За да покаже това той изрежда 5 неща, които вярата Не е. Има още

Вяра и знамения


ВЯРА И ЗНАМЕНИЯ

(Някои наблюдения върху ев. Йоан)

от Д. Е. Лед

images

Синоптичните евангелия понякога говорят за чудесата на Исус като за “дела” (Мт. 11:2; Лк. 244:19) и те използват думата semeion за чудеса (Мт. 12:38-39; 16:1-4; Лк. 23:8). Все пак чудесата имат различна роля в синоптичните евангелия отколкото в Йоан. В синоптичните евангелия dynameis са дела свързани с изява на сила, проява на Божието управление в историята. Чудесата на Исус не са външни доказателства за Неговите твърдения, а по-фундаментални действия, чрез които Той установява Божието управление и събаря властта на сатана. В Йоан чудесата са могъщи дела, които показват истинността на личността и делото на Исус и демонстрират вършещото чудеса присъствие на Бога в Неговите думи и дела. В синоптичните евангелия изгонването на демони е най-очевидното доказателство за присъствието на Божието царствено управление (Мт. 12:28). В Йоан няма ексзорисизъм и Йоан не свързва чудесата с премахване властта на сатана дори когато този мотив присъства (Йоан 12:31). Има още

Вярата е по-важна от делата


ВЯРАТА Е ПО-ВАЖНА ОТ ДЕЛАТА

от Мартин Лутер

И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона” (Римляни 3:28)

Нашите опоненти настояват, че добрите дела са необходими за спасението и света ентусиазирано се съгласява с тях. Наистина, това, което светиите са правили е било удивително и те са вършили много добри дела. Но дори ако ми покажете най-светия светия от всички, дали този човек е извършил достатъчно добри дела, за да заслужи Божието одобрение? Ние също признаваме, че любовта е жизненоважен аспект от християнския живот и всички християни трябва да обуздават своите покварени желания и да практикуват себеобуздание. “Но вие не правите това,” протестират нашите опоненти. Нашият отговор е: “Дори ако направим всичко това бихме ли направили достатъчно за да спечелим Божието одобрение?” Единствената причина, поради която мислим толкова високо за това, което правим е понеже не желаем Бог да има каквато и да е заслуга. Ние с готовност признаваме, че добрите дела са необходими. Но те не са повече от това, което ние вече имаме: Божието одобрение, което идва чрез вяра. Ние трябва да разберем разликата между безценното и евтиното, важното и тривиалното. Дори животните правят разлика между добра и лоша храна. Кучето знае, че месото е по-добро от хляба.

Следователно ние трябва да ценим добрите дела и да помним, че е необходимо да ги вършим. Но ние трябва да ценим повече Божието Слово и Неговите обещания дори повече. Ние живеем живот в Божието присъствие понеже вярваме в това, което Той казва, не понеже вършим добри дела, които ни правят свети. Ние трябва да правим ясна разлика между нашите добри дела и вярата ни в Божието Слово. Вярата в Божието Слово побеждава дявола и ни прави свети Божии деца.