Една бележка относно детското кръщение


от Радостин Марчев

Аз посещавам църква, която практикува кръщение по вяра. Нейното разбиране е, че (в обичайния случай) едно от изискванията за кръщение е човекът да осъзнава какво прави и да пристъпва към него с вяра и решение да се посвети на Исус Христос като Господ.

Това е въпрос, по който християните са на различни мнения – някои кръщават малки деца докато други смятат, че това не е редно. Аз съм чувал аргументите и на двете страни и тук нямам намерение да ги коментирам и оценявам. Иска ми се да направя само една кратка бележка към вярата и традицията, от която съм част и която включва множество християнки деноминации.

Има още

Който повярва и се кръсти….


images

Днес в църква имахме водно кръщение. Възможността  да кажа няколко думи беше изключителна привилегия.

Кръщението е било централно събитие в живота на древната църква. Преди да бъде кръстен никой не можел да участва изцяло в живота на църквата – той не е имал право да приема Господна трапеза. През това време той се подготвял за своето кръщение като преминавал обучение, на което били обяснявани истините на християнството. Самото кръщение обикновено се извършвало в нощта преди възкресение. Около полунощ хората излизали от църква и носещи лампи отивали при водата. Там кръщаваните отначало се обръщали на запад (посоката на залеза и на злото) и са се отричали от дявола. После са се обръщали на изток (посоката на изгрева) и се посвещавали на Христос. Те били помазвани на челото с формата на кръст – което се е свързвало с приемането на Светия Дух. След като са направили това те събличали старите си дрехи и получавали нова бяла роба. Влезли във водата свещеника ги потапял 3 пъти в името на Отца, Сина и Светия Дух. А когато излизали им давали да вкусят своето първо причастие[1]. Има още

От вода и Дух


ОТ ВОДА И ДУХ

От вода и Дух е едно официално становище за кръщението на Обединената Методистка Църква прието през 1996 от Генералната Конференция

umclogo.png

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната Обединена Методистка Църква се опитва да възстанови и обнови своето разбиране за кръщението. За да направим това ние трябва да се вгледаме в нашето наследство като Методистка и Обединена Братска Църква, а също така и в основните на християнската традиция. През нашата история кръщението е било разглеждано по различни и дори противоречащи си начини. Едно обогатено разбиране за кръщението възстановявайки Уеслианския синтез на тайнствен и евангелски аспект ще направи методистите способни да участват в тайнството с обновено разбиране за този дар на Божията благодат. Има още