Бракът не е само личен въпрос


от Радостин Марчев

Наскоро участвах в християнска дискусия посветена на брака, на която един от участниците зададе много интересен въпрос: „Какво мислиш за хора, които настояват, че сключването на брак е въпроса единствено на обещание, което те сами дават пред Бога? Няма нужда от църковна или светска церемония или който и да е друг човек да бъде намесен в това.”

Има още

Никога няма да се ожениш за правилния човек


от Тимъти Келър

Миналите поколения не говорели толкова за „съвместимост“ и намиране на идеалната сродна душа. Днес ние търсим някой, който ни приема такива каквито сме и осъществява мечтите ни като по този начин създаваме един нереалистичен набор от очаквания, който разочарова както търсещите така и този, когото те търсят.

Има още

Брак и сексуална етика (допълнение)


БРАК И СЕКСУАЛНА ЕТИКА (ДОПЪЛНЕНИЕ)

от Радостин Марчев

Темата е точно една от тези, по които избягвам да говоря. От една страна собственият ми брак е едва на 6 години – с други думи ми липсва достатъчно опит – а от друга почти всичко, което кажа може да засегне някого. Въпреки това откакто през 2009 написах едно кратко разглеждане на въпроса в 1 Коринтяни и по-специално върху някои неясни моменти свързани с глава 7 достигнах до извода, че има поне 3 забележки, които е наложително да добавя. Има още