Лука 15 – контекстуален анализ


ЛУКА 15 – КОНТЕКСТУАЛЕН АНАЛИЗ

от Радостин Марчев

the-prodigal-son

I. Въведение

Лука 15 е част от по-широка секция в евангелието описваща пътуването на Исус към Ерусалим[1] (9:51-19). Тя съдържа 3 притчи на Исус, които, макар да се срещат единствено в това евангелие[2], са сред най-широко известните. Тяхната известност обаче може да се окаже подвеждаща. Именно нашето убеждение, че ги познаваме може да ни попречи да погледнем на тях по нови начини, да виждаме нови неща и по този начин да оставим Бог да ни говори чрез тях. Контекстуалното изследването може да е особено полезно в това отношение тъй като е способно да стимулира нов поглед именно върху добре познати текстове. Има още