Защо Бог няма да си отиде


от Алистър МакГрат

Резултат с изображение за Alister McGrath

Току що бях завършил една лекция в Лондон в началото на 2010. Един млад човек дойде при мен и помоли да сложа автограф на книгата Christian Theology: An Introduction. Попитах какво го е накарал да следва богословие. Той ми каза, че е прочел книгата на Ричард Доукинс „Делюзията Бог” преди около година и тя му се сторила толкова нечестна, че почувствал нужда да чуе и другата страна. Така той започнал да посещава църква. След време почувствал,ч е не може да вярва повече на една пародия след като се бил сблъскал с действителността. Обърнал се към християнството – радостно и доброволно. „Без Доукинс,” каза ми той, „никога нямаше да се замисля сериозно за Бога.”

След като подписах книгата му младият човек ми каза, че има богословски въпрос. Тъй като Делюзията Бог се оказала средството за неговото обръщение трябва ли да благодари на Бога за Ричард Доукинс в молитвите си?

Все ще мисля по този въпрос.

Конфликт или взаимно обогатяване -1


КОНФЛИКТ ИЛИ ВЗАИМНО ОБОГАТЯВАНЕ

науката и богословието трябва да си говорят

от Алистър МакГрат

Лекция по случай встъпване в длъжност като Andreas Idreos Professorship по Наука и религия в Оксфорд

  1. 10.2014

200px-alister_mcgrathПовечето от нас познават спиращото дъха усещане на възхита и удивление от красотата и величието на природата. Аз добре си спомням едно пътуване до Ирак през 1975. Пътувахме нощем със стар автобус през пустинята от Шираз към Керман когато старата машина се развали. Пътниците напуснаха автобуса и се разхождаха наоколо чакайки с надежда водачът да го поправи. Тази нощ видях звездите така сякаш никога преди това не ги бях вижал – светли, тържествени и спокойни над напълно тъмната и тиха земя. Не съм в състояние да опиша завладяващото усещане на удвиление, което изпитах тази нощ – едно усещане на възторг, удивление и почуда. След всички тези години все още чувствам как по гърба ми полазват тръпки когато си спомня тази случка в пустинята. Има още

Благодаря на Бога за новия атеизъм


БЛАГОДАРЯ НА БОГА ЗА НОВИЯ АТЕИЗЪМ

от Алистър МакГрат

Алистър Е. МакГрат (роден 23 Януари 1953) е защитил докторати по молекулярна биология и богословие в Оксфорд. Започнал своето образование като атеист и завършил като убеден християнин той е известен автор в областта на систематичното и научното богословие и апологетиката. МакГрат е ръководител на катедрата по Богословие, религия и култура в King’s College London. Преди това е бил преподавател по Историческо богословие в Оскфорд и ръководител на Wycliffe Hall.

Новият Атеизъм се появи на западноевропейската сцена през 2006, пълен с енергия и жизненост. Неговите провокативни изявления хипнотизираха медиите. Омаяни от жизнерадостни лозунги (като „Бог убива” или „Бог е делюзия”) мнозина направиха заключението, че религията е мъртва. За Бога оставаше единствено да се пенсионира – този път за винаги. Време беше да разчистим боклука в нашия интелектуален и културен килер. Вярата в Бога е просто една любопитна и старомодна реликва от миналото. Има още