На път със свети Августин


от Радостин Марчев

Резултат с изображение за On the road with saint Augustine

За много хора една от най-чаканите християнски книги за 2019 е On the Road with Saint Augustine: A Real-World Spirituality for Restless Hearts (Brazos Press, Октомври, 2019) на Джеймс К. А. Смит. Смит е преподавател по философия и богословие в колежа „Калвин.” Макар и с нетипично за един християнин образование – специализирал съвременна френска философия, вкл. деконструкцията на Дерида – той е проникновен културен критик, който умее да напипва важни съвременни въпроси и (не по-малко важно) да ги предава по разбираем за съвременните хора начин. Има още

За християнското учение


от Августин Блажени

index

Всеки, който мисли, че разбира Божиите писания, или някоя част от тях, но не може чрез своето разбиране да изгради тази двойна любов към Бога и ближния все още не е достигнал до тяхното разбиране. Всеки, който извлича от тях някаква идея, която е полезна в подкрепа на тази любов, но пропуска да каже това, което авторът явно има предвид в текста не е направил голяма грешка и със сигурност не е лъжец. В лъжеца има желание да каже нещо погрешно и затова има мнозина, които искат да лъжат, но никой, който иска да бъде излъган.

Всеки с тълкуване на Писанието, което се различава от това на автора се лъже, но не понеже Писанията лъжат. Ако, както започнах да казвам, той се е излъгал с някаква идея, която изгражда любовта, която е целта на заповедите, той се заблуждава по същия начин, по който един пътник се отклонява от пътя, но все пак достига до мястото, към което води пътят като минава през полето. Но той трябва да бъде поправен и да му бъде показано, че е по-добре да не се отклонява от пътя, за да не би навикът да се отбива да го накара се отклони или дори изцяло да се заблуди.

Августин Блажени, За християнското учение

За Божия град 20-28


За Божия град

Книга 20

Глава 28

За това, че закона на Мойсей трябва да бъде разбиран духовно, така че да изключи роптаенето породено от едно плътско тълкуване

от Августин Блажени Има още