Избор на текст


ЛЕКЦИЯ  6

ИЗБОР НА ТЕКСТ

spurgeon

от Чарлз Спърджън

Когато подготвяме проповедите си, трябва да отделяме голямо внимание за текста, който избираме. Надявам се, че никой от нас не е толкова лекомислен да смята, че един текст взет произволно може да бъде подходящ за всеки случай и не сме като Сидни Смит, който препоръчал на един брат, който не можел да избере текст, да проповядва за „Партяни, мидяни и еламити и жителите на Месопотамия„, като че ли всичко става за проповед. Има още

Публичната молитва на проповедника


ЛЕКЦИЯ 4

ПУБЛИЧНАТА МОЛИТВА НА ПРОПОВЕДНИКА 

spurgeon1

от Чарлз Спърджън

Бъдете сигурни, че непринудената молитва е най-библейска и трябва да бъде най-чудесната форма на прошение пред общество­то. Ако не вярвате в това, което правите, няма никога да го направите добре. Запечатайте в ума си мисълта, че вие се покланяте на Господа по един начин, който е представен от Словото Божие и приет от Самият Него. Изразът ‘“чета молитвите си“, с който толкова много сме свикнали, колкото и да е богат като религиозна мисъл, не се среща в Св. Писание. Та­къв израз няма, защото такова нещо никога не е съществувало. Къде в Писанията на апостолите срещаме даже идеята за литургия. Молитвите в събранията на ранните християни са били свободни от всякакви форми. Тертулиан пише: „Ние се молим без никакво помагало, но от сърце“. Юстин Мъченик описва главния проповедник, който се молил „според способностите си.“ Има още

Личната молитва на проповедника


ЛЕКЦИЯ 3

ЛИЧНАТА МОЛИТВА НА ПРОПОВЕДНИКА

spurgeon

от Чарлз Спърджън

Преди всичко, проповедникът трябва да се различава от всички други като човек на молитвата. Той трябва да се моли като обик­новен християнин, иначе би бил лицемер. Той трябва да се моли повече от един обикновен християнин, иначе не би бил годен за службата, която заема. „Би било ужасно“ – казва Бернард, „ако човек на такъв висок пост има такава низка душа – да бъде пръв по положение и последен в живота“. Предимството на пастирската отговорност му дава едно достойн­ство и ако е верен на своя Учител, той ще се отличи с молитве­ния си дух над всички останали. Има още

Призванието на проповедника


ЛЕКЦИЯ    II

ПРИЗВАНИЕТО  НА   ПРОПОВЕДНИКА

от Чарлз Спърджън

Всеки християнин, който е способен, има право да разпростра­нява Евангелието и не само това, но той е длъжен да го прави докато е жив. Не всички са призвани да благовествуват, да са достойони, да изпълняват службата на презвитери; нито трябва всички да пожелават такава работа, тъй като тези необходими дарби ни­къде не са обещавани на всички; но само на онези, които чувствуват като апостола, че имат „това служение“ те трябва да се отдадат на тези важни задължения (II Kop.4:1). Има още

Бдителността на проповедника


Лекция 1 

Бдителността на проповедника 

Внимавай на себе си и на поучението си“ (1 Тимотей 4:16).

Ние сме в един смисъл инструменти и затова трябва да внимаваме да сме в изправност. Ако искам да проповядвам евангелието, аз мога да употребя само моя глас, затова ще трябва да тренирам гласа си. Мога да мисля само с моя ум и да чувствам само с моето сърце, затова ще трябва да плача и да агонизирам за човешките души само със собственото си новородено естество, затова ще трябва внимателно да поддържам нежността, която беше в Христа Исуса.

Напразно би било за мен да обогатявам библиотеката си, да организирам общества или да правя планове, ако пренебрегвам моето собствено развитие, защото книги, странични помагала и методи  са само далечни инструменти за моето свято призвание. Mоите собствени дух, душа и тяло, са най-прякото средство за свята служба; моите способности и вътрешния ми живот са моите бойни оръжия. Има още