Да се молим с Господната молитва с Рембранд


 

от Уесли хил

1Когато се пренесох в самостоятелен дом, след като в продъжение на няколко години бях живял с други хора едно от първите неща, които направих беше да поръчам картината на Ренбранд ван Рейн „Завръщането на блудния син,” паметното изображение на датския художник на Исусовата притча за избягалото дете и прощаващия баща (Лука 15:11-32). Бях чел пастирските разсъждения на Хенри Ноуен въру историята на Исус и картината и те ме бяха докоснали дълбоко.[1] Исках да използвам картината точно както я бе използвал и Ноуен – като ежедневно напомняне че аз, един изгубен син, съм обичан от един състрадателен баща. Има още

Прослава: Понеже е твое царството, и силата и славата, до вековете. Амин


от Уесли Хил

1

Един от великите девизи на протестантската реформация популяризиран от витенбергския колега и приятел на Мартин Лутер, Филип Меланхтон, казва следното: „Да познаваш Бога означава да познаваш благата, които той дава”.[1] Идеята на Меланхтон била, че християните не трябва да са прекалено ангажирани с голите факти за Исус Христос. Не е достатъчно например да знаеш къде се е родил Той, или в коя година, как е предсъществувал преди въплъщението или как Неговите човешка и божествена природа са свързани в тайнствено личностно единство. Както казва Меланхтон:

„Ако не знаете защо Христос се е облякъл с плът и е бил прикован на кръста каква е ползата да знаете Неговата история?”[2]

Има още

Седма молба: избави ни от лукавия


1

от Уесли Хил

По време на гражданската война в Роанда през 90-те години само за 100 дена почти милион от членовете на общността тутци били избити с мачете и огнестрелни оръжия. През всичкото останало време ние трябва да си обясним какво се е случило и след това да си дадем сметка за собственото си съучастие изразяващо се в това, че не сме направили нищо, за да спрем ужаса. Когато канадският генерал Ромео Далаир пристигнал като ръководител на мисията на ООН, за да се опита да постигне прекратяване на огъня той станал свидетел на кървавите 100 дена. Има още

Шеста молба: Не ни въвеждай в изкушение


 

от Уесли Хил

1Папа Франциск се появи във вестникарските заглавия по целия свят когато каза в едно телевизионно интервю, че може би е време да променим думите на Господната молитва. Говорейки за шестата молба, така както тя е предадена в нашите преводи, папата каза:

“Това не е добър превод понеже ни представя един Бог, Който ни въвежда в изкушения. Аз съм този, който пада, не Бог ме бута в изкушението, за да гледа след това как падам. Един баща не прави това, той ти помага веднага да се изправиш. Сатана ни въвежда в изкушение, това е неговата работа”.[1] Има още

Пета молба: Прости ни дълговете както и ние прощаваме на нашите длъжници


от Уесли Хил

1Мой приятел разказва една история за свой чичо, който за първи път посетил Епископална църква. Всяка неделя, преди приемане на Господна вечеря, поклонниците в Епископланата църква казват следните думи: „Всемилостиви Боже, ние изповядваме, че сме съгрешили против Теб с думи, мисли и дела…” Виждайки тези думи в книгата за молитви чичото на моят приятел се размърдал неспокойно. По-късно той казал на приятелят ми: „Наистина ли трябва да очакваме всеки да изповяда, че е съгрешил през седмицата? Това предполага молитвата за изповед – че всеки един от нас има да признава някакъв грях. А какво да кажем за християните, които вече са постигнали победа над греха? Нали те няма нужда да бъдат принуждавани да изповядват, че това не е вярно?” Има още

Четвърта молба: Дай ни днес ежедневния хляб


1

от Уесли Хил

След смъртта на реформатора Мартин Лутер приятелите му, които влезли в стаята, за да изнесат трупа намерили бележка надраскана в някой от последните му дни: „Всички сме просяци, това е истината[1]”.

С тази надраскана фраза Лутер обобщава своята трудно достигната богословска перспектива какво означава да бъдеш човек: ние зависим напълно от Божията благодат. Предполагаемите ни заслуги са недостатъчни, за да ни донесат каквато и и благоразположение според Бога. Но последното изречение на Лутер изразява и една от основните теми на Господната молитва: ние съвсем не сме самодостатъчни, ние сме зависими творения, черпещи енергията, с която живеем от един източник, който се намира извън нас. Ние приличаме на просяци, чиято единствена надежда за храна и подслон с нечия чужда милост. Има още

Трета молба: Да бъде Твоята воля както на небето така и на земята


от Уесли Хил

1През времето, което ми отне да съставя това изречение две деца са починали от малария, около 10 на възраст под 5 години от глад и повече от 100 деца по целия свят са били убити в утробата на майка си. Това ми напомня за думите от края на The Private Patient от P. D. James: „Ако виковете на всички живи същества по земята представляваха един единствен вик на болка той би разтърсил звездите.[1]” Образът е силен – един ужасяващ хор на болка, Божието ухо бомбандирано от агонизиращите викове на Неговото творение. Има още

Господната молитва – 4


от Уесли Хил

1Втора молба: Да дойде Твоето царство

На съвременен английски (и български – б. пр.) думата „царство” обичайно се свързва с място. Царството на царя е земята, която той владее. Но когато евангелист Марк обобщава начинът, по който Исус започва Своето земно служение той избира следните думи:

А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:  Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието (1:14-15).

Има още

Господната молитва – 3


от Уесли Хил

1Първа молба: Да се свети Твоето име

Ние сме свикнали да мислим за древните гръцки и римски богове с техните имена: Аполон, Дионисий и т.н. Характерите им – и избухливостта им – са видни и доста бурни. За разлика от тях Богът на Израел изглежда неуловим, дори загадъчен. Ерих Аербах, разсъждавайки върху историята в Битие, в която Бог идва при патриарха Авраам и иска от него немислимото, отбелязва странността на Богът на Библията в сравнение с гръцките божества: Има още

Господната молитва – 2


Обръщение: Отче наш, Който Си на небесата

от Уесли Хил

1Богът на Библията твори просто като говори. „Да бъде светлина” са първите думи, които Бог изговаря в книгата Битие (1:3). За разлика от творческите митове на древния Вавилон няма съпруга, която да приведе думите в съществуване.[1] Това сътворение-чрез-говорене, както по-късно подчертават израелските пророци, може да бъде изразено чрез една картина на бащинство:

Но сега Господи, Ти си наш Отец; Ние сме глината, а Ти грънчарят ни; И всички сме дело на Твоята ръка” (Исая 64:8).

Има още

Господната молитва – 1


от Уесли Хил

1Въведение: вашият Отец в тайно

В центъра на Своята проповед на планината в евангелието според Матей Исус предлага на учениците Си един модел за молитва. Последователите Му не намерили в това нищо странно. От много учители, които привличали множества в Палестина, подобно на Исус, се очаквало да предадат своите прозрения как да се обръщат към Бога и никой не повдигнал вежда когато и Исус направи същото. В евангелието според Лука например учениците на Исус са тези, които търсят Неговите наставления: „Господи, научи ни да се молим както Йоан (Кръстител) е научил своите ученици” (11:1) Има още