На земята както и на небето – 2


от Н Т Райт

Възкресение поставя началото на новия свят   

Предизвикателството е предзивикателство на новото творение. Да се изразим най-общо: възкресението на Исус се предлага на историка и учения не по-малко отколкото на християнина или богослова, не както някакво странно събитие в света, а като напълно характеризиращо, прототипно и основополагащо събитие в света такъв, какъвто той е започнал да бъде. То не е абсурдно събитие в стария свят, а символ и начална точка на новия. Твърднеието на християнството е от такъв магнинут: Исус от Назарет е поставил началото на не просто нова религозна възможнст, не просто нова етика или нов път за спасение, а ново творение. 

Surprised by Hope 67

Има още

На земята както и на небето – 1


от Н Т Райт

Сега е времето

Цялата тази книга се опитва да отрази Господната молитва когато казва: „Да дойде Тоето царство както на небето така и на земята”. Това остава едно от най-силните и революциони изречения, които някога можем да изречем.

Има още