Мъждукаща вяра


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.“ (Галатяни 5:5)       Има още

Реклами

Да помагаме на хората в нужда


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?” (1 Йоан 3:17) Има още

Чукът на закона


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тогава, защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявяват престъпленията, докле да дойде Потомъкът, на Когото биде дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.” (Галатяни 3:19) Има още

Да не ставаме лениви


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край; да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.” (Евреи 6:11-12) Има още

Отец сочи към Христос


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тогава Му казаха: Где е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Отец Ми; ако познавахте Мене, бихте познавали и Отца Ми“ (Йоан 8:19) Има още

По-висша власт


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо Го не доведохте?  Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [както Тоя Човек].“ (Йоан 7:45-46) Има още

Божият призив и избор


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.“ (2 Петър 1:10) Има още

Да се молим в трудни моменти


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа“ (Исая 37:14-15) Има още

Исус е светлината


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината.“ (Йоан 1:7-8) Има още

Вярата носи свобода


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, – и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.“ (Галатяни 2:16) Има още

Грижа за ежедневните нужди


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?“ (Матей 6:25) Има още

Бог може да поправя грешките


61+Rdn5Ca1L._SL300_

от Мартин Лутер

„Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.” (Псалм 111:10) Има още