Вавилонския плен на църквата


imagesЗавършен е превода на съчинението на Лутер :Вавилонският плен на църквата.“ Книгата, която се смята за една от най-важните творби на реформатора е написана през 1520 и представлява анализ на седемте тайнства официално приемани на римокатолическата църква, както следва:

1. За Господната вечеря

2. За тайнството на кръщението

3. За тайнството на покаянието

4. За конфирмацията

5. За брака

6. За тайнството на свещенството

7. За тайнството на последното помазание

Пожелавам на всички приятно четене.

Радостин Марчев

24.11.2008

Пoследното помазание


ТАЙНСТВОТО НА ПОСЛЕДНОТО ПОМАЗАНИЕ

от Мартин Лутер 

imagesКъм този ритуал за помазване на болни нашите богослови са направили две достойни за тях добавки. Едната е, че те го наричат тайнство; другото, че го наричат последно, така че то не може да бъде отслужено освен за тези, живота на които е в опасност. Може би – понеже са тънки диалкетици – те са направили това във връзка с първото помазание при кръщението и с двете, които следват след него – при конфирмацията и ръкополагането. Те наистина могат да хвърлят лицето ми това, че с авторитета на апостол Яков, в този случай имаме и обещание и знак – двете неща, за които аз по-рано казах, че правят тайнството. Той казва: „Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят“ (Яков 5:14-15). Тук, казват те, имаме обещание за прощение на греховете и знака на маслото. Има още

За свещенството


ЗА ТАЙНСТВОТО НА СВЕЩЕНСТВОТО

от Мартин Лутер

imagesЗтова тайнство Христовата църква не знае нищо; то е било измислено от църквата на папата. То не само, че няма обещание на благодат, но и в целия Нов завет не е казана и една дума за него. Смешно е да се твърди, че едно тайнство е от Бога, когато за него не може да се докаже, че е било постановено от Бога. Аз не казвам, че обичаят, който е бил практикуван в продължение на толкова много векове трябва да бъде отхвърлен; но не мога да приема човешки измислици да се представят за святи неща нито пък да приема за установено от Бога това, което не е било установено от Бога; най-малкото понеже нашите врагове ще ни възразяват и ще се подиграват. Това, което твърдим, че е правило на вярата трябва да бъде сигурно, непокварено и установено от ясните доказателства от Писанието; но за тайнството, за което сега говорим ние не сме в състояние да покажем това дори в най-малка степен. Има още

За брака


ЗА БРАКА

images

 от Мартин Лутер

Не само без каквото и да е основание от Писанието брака се смята за тайнство, но той е бил превърнат в истинско посмешище от същата тази традиция, която го представя както тайнство. Има още

За конфирмацията


ЗА КОНФИРМАЦИЯТА

от Мартин Лутер 

images

Удивително е, че на някого може да му дойде на ум да направи от Конфирмацията едно тайнство изхождайки от примера на Христос, Който положи ръце на малките деца и чрез което апостолите даваха Святия Дух, ръкополагаха презвитери и изцеляваха болни както апостола пише до Тимотей: „Не прибързвай да ръкополагаш никого“ (1 Тимотей 22). Има още

За тайнството на покаянието


ОТНОСНО ТАЙНСТВОТО НА ПОКАЯНИЕТО 

от Мартин Лутер 

imagesВ тази трета част аз ще говоря за тайнството на покаянието. Чрез трактатите и разговорите, които публикувах по тази въпрос аз  засегнах мнозина и в достатъчна степен изразих своето собствено мнение. Сега аз набързо ще повторя тези твърдения, за да отхвърля тиранията, която ни напада от тази страна толкова безпощадно колкото сребролюбието на пастирите се е издигнало с голяма ярост срещу овцете на Христо и когато дори кръщението, както видяхме когато говорихме за обетите, е било тъжно изопачено сред възрастните, за да послужи за целите на сребролюбието. Има още

Относно тайнството на кръщението


ОТНОСНО ТАЙНСТВОТО НА КРЪЩЕНИЕТО

от Мартин Лутер

imagesДа бъде благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според богатствата на Своята милост е запазил в Своята Църква поне това единствено тайнство неповредено и незамърсено от човешките измами и го е направил свободно за всичките народи и за хората от всички класи. Той не е допуснал то да бъде обременено с отвратително и нечисто сребролюбие и суеверие без съмнение с цел да бъде възможно чрез това тайнство малки деца неспособни на сребролюбие и суеверие да бъдат родени и осветени чрез съвършено проста вяра и чрез Неговото слово. За това, дори и до днес, кръщението е от най-голяма полза. Ако това тайнство беше предназначено да бъде давано на възрастни и на хора в зряла възраст то едва ли би запазило своята ефикасност и слава в присъствието на тази тирания, сребролюбие и суеверие които са изместили всички Божии тайнства. В този случай без съмнение, плътската мъдрост би измислила безброй приготовления, безполезни неща, ограничения и други подобни мрежи, чрез които да събира пари, така че водата на кръщението да не бъде продавана по-евтино от индулгенциите. Има още

За Господната вечеря


ЗА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ

от Мартин Лутер

luter.jpg

Има 2 текста, които разглеждат по най-ясен начин този предмет и върху които ние ще спрем нашето внимание – казаното в евангелията относно Господната вечеря и думите на Павел (1 Коринтяни 11). Матей, Марк и Йоан са съгласни, че Христос е дал цялото тайнство на всички Свои ученици. Павел също говори и за двете негови части и то толкова сигурно, че никой не може да е толкова безсрамен, че да твърди обратното. Добавете към това, че според Матей Христос не е казал за хляба Яжте от него всички, но е казал за чашата: Пийте от нея всички. Марк също не казва: ядоха всички, но всички пиха от нея. Всеки автор поставя знак на универсалност и на чашата и на хляба. Сякаш Духът е предвидил бъдещото разделение, което ще забрани на някои общението с чашата, която Христос е дал за всички. Колко яростно биха беснели срещу нас те ако намерят думата всички отнесена към хляба, но не и към чашата. Те не биха ни оставили път за бягство, биха ни надвикали, биха ни обявили за еретици. Но когато думата стои на наша страна срещу тях приемайки, че не са обвързани с никакъв закон на логиката тези хора по собствената си воля отново и отново променят и хвърлят в пълно объркване дори Божите неща. Има още