Как да проповядваме Стария завет? – 2


от Радостин Марчев

Комбинацията от двата принципа, които разгледахме в част 1 – осъзнаването на единството на голямата библейска история и христоцентризма – създават възможност за радикална промяна на проповядването от Стария завет. Той не е виждан повече като компилация от истории, от които можем да извличаме морални поуки, мъдри житейски принципи или навременни закони, а става Божие слово, което ясно говори за Исус Христос, Който е кулминацията на спасителната история.

Съществува обаче и още един принцип, който, добавен към другите два, съдържа потенциала да даде още по-голяма свобода на проповедника да използва Стария завет. Това е принципа да четем Стария завет като наша собствена история. Под това нямам предвид да търсим аналогии или да се опитваме да се поставим на мястото на героите, за които четем. Макар и не съвсем безполезни такива опити често водят до небивали алегоризации и насилено напасване на ситуации, при които всъщност би било добре да държим сметка за сериозните разлики. Не, когато казвам да приемем Стария завет като наша собствена история аз имам предвид да направим това съвсем буквално.

Това е добре илюстрирано в 1 Коринтяни 10:1-12 – един текст, на който обикновено не се отдава вниманието, което той заслужава.

Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: „Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят“. Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.    

Първо, в него ясно личат двата принципа, за които вече говорихме: ап. Павел разглежда текста кат част от една голяма спасителна история, която той очевидно очаква неговите читатели да са схванали и да познават.

Второ, това е силно христоцентричен текст. Ст. 3-4 представят ударената от Мойсей канара в пустинята, от която потича вода, като Христос. Много вероятно е текстът да намеква същото и за манната – нещо, което Христос несъмнено прави в Йоан 6. Нещо повече, Павел твърди, че същият Христос, Когото ние познаваме е придружавал евреите в техния път през пустинята от Египет до обетованата земя. Дори повече от това – кръщението и Господната трапеза, които християните считат за изконно свои са доста ясно свързани с евреите в тези стихове. Всяко от тези неща заслужава самостоятелно и сериозно обмисляне.

Трето, Павел казва, че хората, с които са се случили тези неща са част от нашето собствено родословно дърво и семейна история. Той нарича евреите „бащите НИ“ и това не може да се отнесе единствено до еврейския произход на читателите понеже повечето от тях без съмнение са били езичници. Ако обаче се върнем към Битие и обещанието дадено на Авраам ние ще видим ясно, че неговите истински потомци не са плътските му наследници, а тези, които упражняват вяра подобна на неговата. Павел обяснява това по-подробно в Римляни 9 и на основата на своя аргумент може да говори за него като за „нашият отец Авраам“ (Римл. 4:1)  отново включвайки в това обръщение езически читатели.

Четвърто, текста казва, че всичко, което се е случило с тези хора е било написано всъщност „за нас“ (ст. 11). По този начин връзката между изкупителната история, древните участници в нея като наши роднини и нашето касателство към тези събития е направена още по-здрава. Това е нашата собствена история, историята на нашето собствено семейство, която ни касае пряко със своите последствия. Ние се оказваме един вид всмукани в текста, направени сме част от тази история и сме предизвикани да вземаме решения в нейната светлина.

Разбира се, едно подобно светоусещане изисква предварително и сериозно осмисляне и приемане от страна както на проповедника така и на неговите слушатели. За да може Стария завет да функционира на подобно ниво е необходимо тази не съвсем лека херменевтика и светоусещане да бъдат предварително разбрани и приети от тях. Но именно това светоусещане е призована  да моделира църквата в своите членове. Това е причината едно отношение и проповядване върху СЗ, което го използва просто като източник на морални поуки, надвременни закони или принципи за успешен живот никога да не е достатъчно библейско и, като следствие на това, достатъчно ефективно. От друга страна, в момента, в който тези приемания заемат своето място и започнат да действат подсъзнателно, без необходимостта човек да преминава всеки път през стъпките на подобна екзегетика, те създават една нова реалност и светоусещане, които позволяват Стария завет да бъде чут истински – може би дори за първи път – като Божие слово отправено към нас.  

Как да проповядваме Стария завет? – 1


от Радостин Марчев

Християнската Библия се състои от две големи части наречени съответно Стар и Нов завет. Това е общоприето и толкова добре известно, че вероятно не си струва да го споменаваме. На практика обаче този факт е много интересен по няколко причини, които носят след себе си значителни последствия.

Има още

Да бъдеш напред с материала


от Радостин Марчев

Едно от нещата, които характеризират служението на пастира е, че то е поне в някаква степен непредвидимо. Разбира се, в него се съдържа немалко рутина – реда на църквоните служби вероятно е най-очевидния пример – но тя често е нарушавана от непредвидени и непредвидими обстоятелства. Такива могат да бъдат неочаквана смърт на енориаш, ангажимент, който не може да бъде отказан, спешна нужда да се посети болен или да се отдели време за разговор с човек преминаващ през криза. Това е и една от причините пастирската работа да не може да бъде стриктно сведена до, да кажем, осем часов работен ден, който продължава от 9 до 6 часа (Казал това бързам да добавя, че макар работата да не може да бъде стриктно нормирана, от пастирите се очаква да полагат труд не по-малко от хората, на които служат – и да се намери начин това да бъде отчитано по удачен начин.). Когато подобен случай възникне пастирът трябва да отклинкне независимо от времето и (не)удобството. Но когато нещо подобно се случи (а то се случва доста редовно) то нерядко нарушава възможността да се спазва определената, необходима рутина в служението – например необходимото време за подготовка на проповедта.

В подобна ситуация пастирите най-често прибягват до три решения.

Има още

Проповядаване фокусирано върху Христос


от Радостин Марчев

Току що „Динаик консулт” издадоха  книгата на Брайът Чапел „Проповядване фокусирано върху Христос”.

Има още

Когато клонингите нападнат….амвона


Резултат с изображение за „Yoda fights Duku“

от Радостин Марчев

Епизод 7 на легендарния сериал „Междузвездни войни” наречен „Войните на клонираните” разказва интересна история за армия от клонинги. Техният оригинал е ловец на глави избран заради забележителните си бойни умения. Клонингите притежават тези негови качества, но волята им е генетично отслабена, така че те лесно могат да бъдат управлявани и безпрекословно изпълняват заповеди.  Звучи като идеалната армия (макар, разбира се, във филма нещата съвсем не се оказват толкова идеални.) Има още

Плагиатство и проповядване


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

от Радостин Марчев

„Проповядването прилича на рисуване. Когато видим името на художника на картината, ние приемаме, че макар множество творчески влияния да са отразени в работата му, все пак той е нанесъл всеки един щрих. Но ако той е платил на някой друг да я нарисува и след това се е подписал със собственото си име нещо в нас ни подсказва, че нещо не е наред както с художника така и с неговото изкуство.” (Крейг Ларсън, Plagiarism, Shmagiarism)

„Плагистството е вид интелектулнa имама” (Richard A. Posner, The Little Book of Plagiarism) Има още

Рождество като предизвикателство за проповедника


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

от Радостин Марчев

Рождество Христово идва всяка година. Това означава, че пастирите трябва да проповядват за него всяка година – обикновено цяла серия проповеди (четири адвента плюс празника) и то на едни и същи хора. А това на свой ред превръща подготовката в истинско изпитание. Какво ново може да се каже след като през последните 3 години си проповядвал вече 15 проповеди за Рождество? Трябва да си напълно лишен от въображение или никога да не си опитвал, за да смяташ, че това е лесно.

От другата страна са слушателите. Те идват с желание да чуят вдъхновяваща вест, но често си отиват с усещането, че вече няколко пъти са слушали същото послание. По този начин един от най-прекрасните християнски празници се превръща в повече или по-малко клиширана баналност. И макар несъмнено да работят още няколко важни фактора аз не изключвам това да е една от причините през последните години църковното посещение на големи празници в някои църкви да не нараства. Има още

Римляни – проповеднически перспективи


от Радостин Марчев

Резултат с изображение за preaching romans four perspectivesТоку що приключвам книгата Preaching Romans: Four Perspectives – съвсем нова – издадена февруари тази година от Eerdmens под редакцията на Скот МакНайт и Джоузеф Модика. Прегледах я сравнително набързо, но тя всъщност се оказа доста интересна.

Основната й идея определено е оригинална – книгата представя четири основни богословски подхода за четене на посланието на Павел към римляните. Всеки един от тях е изложен в отделна глава от значим негов представител. Има още

Проповядване на различни нива


от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Малцина проповедници мислят за нивата, на които въздейства (или поне би могла да въздейства) една проповед. Вероятно отчасти поради тази причина експозитарното проповядване доста лесно се превръща просто в обяснение на Библията. Идеята е, че ако хората разберат ясно какво Писанието казва това знание ще промени начинът им на мислене, а това на свой ред ще рефлектира върху живота им. От обратната страна стоят онези проповедници, които се обръщат към емоциите и чувстватта на слушателите си. Сърцето, а не главата, диктува действията, смятат те, и когато човек е докоснат и развълнуват това ще промени живота му.

И в двете виждания има нещо вярно, но в същото време и двете са сериозно непълни. Има още

Проповед и перспектива


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

от Радостин Марчев

Под перспектива аз имам предвид гледната точка, от която е изказана една проповед. Обикновено проповедниците не само, че не се замислят за гледната тока, но дори не си дават сметка за нея. Истината обаче е, че всяка проповед, всяка употреба на езика, е свързана с определена гледна точка – без значение дали съзнаваме това или не.

В миналото стандартната гледна точка е била 3 лице  – т.е. нещата, за които се говори са били повече или по-малко обективизирани. Вероятно това поне донякъде е било свързано с начина, по който хората са схващали реалността и своят достъп до нея. Дейвид Бътрик описва това по следния начин: Има още

Серия амвонна – 16


ВЪВЕДЕНИЕТО

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

„Лошото въведение прилича на обезобразено лице – иска ти се да отвърнеш погледа си от него” (Квинтилиан, римски оратор)

Мнозина проповедници смятат, че най-голяма подготовка трябва да се отдели за същинската част на проповедта, т.е. на нейното изложение. Но това не е вярно. Всъщност двете части, върху които трябва да работи най-много са въведението и заключението. За това има определена причина – всъщност причините са повече от една. Има още

Серия амвонна – 15


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

ОТ РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ ПРОПОВЕДИ

от Радостин Марчев

Когато един проповедник избере да говори върху конкретен библейски текст (което, както казах, според мен не е императив) това поражда една друга зависимост, която не винаги се оценява.

Казано най-просто различните библейски текстове, върху които се проповядва сами по себе си изискват определен вид проповядване. Под това нямам предвид, че съдържанието на даден текст определя изводите, до които достига проповядващия го (което, разбира се, е вярно). Това, което искам да кажа е, че формата на проповедта, начинът, по който дадена библейска истина извлечена от текста бива предадена, зависи от литературните характеристики на самия текст – от неговия жанр.[1] Има още

Серия амвонна – 14


ПРОПОВЕДНИКЪТ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Аристител (разделя убедителността в един говорител на 3 компонента

logos: съдържанието на посланието – вкл. неговото умение да използва езика и логиката.

pathos: емоционалните характеристики на посланието – чувствата, които изразява и способността да ги предаде на слушателите.

ethos: характерът на говорителят така както е схващан от слушателите му. Аристотел смята, че този последен компонент е най-силният и важен за  убедителността на една реч. Съвременните изследвания потвърждават това.

Казано простичко, няма значение как проповядваме – за да бъде чут един проповедник той трябва да бъде определен вид човек – човек с характер и морал, който да кара другите да слушат. Има още

Серия амвонна – 12


img-church-stained-glass.tmb-16x9large

СЛУШАТЕЛИТЕ

от Радостин Марчев

Голяма част от указанията, свързани с проповядването се отнасят за това как проповедникът може да се подготви добре и как трябва да изнесе своята проповед. Съществува обаче поне още един ключов аспект – слушателите.

Без значение дали си даваме сметка за това или не, слушателите винаги участват активно в процеса на проповядването. Ако те не слушат, проповядването е напразно, без значение колко брилянтно е то. Има още

Серия амвонна – 11


ВЪОБРАЖЕНИЕ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Едно от важните неща, свързани с проповядването, за което рядко се говори е въображението. Неговото използване може неимоверно да увеличи въздействието на посланието и обратно, липсата му, лесно прави проповедта суха и трудносмилаема. Последното наблюдение съвсем не се отнася единствено до задържането на интереса на аудиторията при представянето ѝ. Ако проповедникът успее чрез своето въображение да разпали въображението на слушателите си, има голяма вероятност неговото послание да ги „преследва“ след като те напуснат църковната сграда. Има още

Серия амвонна – 10


ПЛАНИРАЙ ВРЕМЕТО

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Да кажем, че хората са различни означава да кажем баналност. След години практика аз съм се убедил, че записването на идеи за проповеди, примери, които мога да използвам или отбелязването на полезни цитати работи добре за мен. За други спокойно може да се окаже губене на време.

Има обаче поне едно нещо, което е универсално в подготовката на проповед – за нея трябва да бъде отделено достатъчно време. Има още

Серия амвонна – 9


ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ГОВОРИШ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Аз приемам за даденост, че когато един проповедник застава на амвона той е проучил внимателно богословската страна на темата, по която ще говори.

Проповядването обаче никога не може да се ограничи единствено с богословската страна на въпроса. Всеки проповедник, който желае да бъде интересен и практичен знае, че неминуемо трябва да използва в своето послание примери и информация от други области – биология, физика, математика, история или дори ежедневни случи. Например, една от най-известните проповеди на Луи Гиглио Louie Giglio – How Great is Our God – е изградена на примери почерпени от астрономията. Начинът, по който той илюстрира своята богословска идея е почерпан от изцяло друга област и това е едно от нещата, които прави посланието толкова интересно и въздействащо. Чарлз Спърджън посвещава една от своите Лекции към студентите на тази тема привеждайки хумористични примери със забавните новини от вестника. Има още

Серия амвонна – 8


КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СМЕ АКТУАЛНИ?

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Думите на Исус са изпълнени със завладяваща образност. Той предава дълбоки богословски истини говорейки за овце, цветя, птици, посеви, риби или сватба. Неговите послания не са абстрактни – те са едновременно свързани с проблеми, които ежедневно вълнуват неговите слушатели и изказани с понятия, които са им близки.

Съвременният читател/слушател обаче е отдалечен на 2000 г. от реалностите през 1 век и много детайли от живота през това време далеч не са толкова понятни за него. Ето защо на проповедниците редовно се налага да навлизат в подробни исторически и културни обяснения за това какво е мнаса, талант или динарий, защо е необходимо жена да пали светило в къщата си, за да намери изгубената монета или колко е малко синапеното семе. Това означава, че за да може човекът от 21 век да разбере посланието на Исус (и изобщо на Библията) изразено с понятия и образност от 1 век той той трябва преди това да формира определено разбиране за света, в който са живели хората, към които е отправено това послание. Има още

Серия амвонна – 7


КРАЯТ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Завършекът на една проповед може да е една от най-важните й части. Той  може да изиграе лоша шега като остави горчив вкус в слушателите от една иначе добра проповед. Повечето учебници по омилетика не се уморяват да повтарят това, но въпреки това доста проповедници никога не усвояват този урок и не отделят необходимото време и внимание на начина, по който завършват.

Има поне три неща, които са истинско предизвикателство за добър край. Има още

Серия амвонна – 6


ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

С основание може да се твърди, че практическото приложение на една проповед е най-важната й част. Разбира се, нашият ум трябва да получи истините, които да го обновят и да му помогнат да вижда света по нов начин, а волята ни да бъде подтикната към действие. Но в крайна сметка и двете неща водят до точката, в която проповедта има за цел да доведе до реална промяна в живота на слушащите я. Това е причината абстрактни или единствено анализиращи библейския текст проповеди, при които слушателите не успяват да намерят достатъчно ясна допирна точка с живота, който те водят в настоящето да са загуба на време без значение колко красноречиво или увлекателно са произнесени.

За да достигне до добро приложение обаче проповедникът трябва да преди това да разбира Божията воля за въпроса, по който говори. Обичайният начин за придобиване на подобно разбиране е сериозно ангажиране с текста на Библията. С други думи тук достигаме до въпросът за егзегетиката. Има още

Серия амвонна – 5


ЕКСПОЗИТАРНА = БИБЛЕЙСКА ПРОПОВЕД?

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Изразът експозитарна проповед означава проповед, която се фокусира върху разглеждането, обяснението и приложението на даден библейски текст. Според някои проповедници (вкл. някои учебници по омилетика) това е единственият библейски начин за проповядване.

С подобна теория и практика обаче са свързани поне два проблема. Има още

Серия амвонна – 4


СЪДЪРЖАНИЕ VS. ФОРМА

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

В продължение на години съм се питал кое е по-важно и привличащо вниманието – съдържанието или формата на една проповед. В края на краищата достигнах до две заключения. Има още

Серия амвонна – 3


НА КОГО ГОВОРИМ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

В първите години след промените в България доста църкви практикуваха т. нар. евангелизационни служби – време, когато вярващите бяха насърчавани да доведат свои невярващи познати, а посланието беше насочено специално към такива хора. Това може и да е добра практика във време на религиозен подем, но само след няколко години се оказа, че очакваните невярващите просто не се появяват, а пастирите призовават към покаяние и обръщение най-верните членове на своите църкви.

Това повдига един интересен въпрос. В повечето църкви в един голям град появата на невярващи посетители не е нещо необичайно. Техния брой обаче е малък, а времето на появата им обикновено не може да бъде предвидено. Как тогава проповедта може да има някакво отношение към тях?

Разбира се, само по себе си събранието на хора, които искрено се покланят на Бога е силно свидетелство. Въпреки това ако новодошлите не са в състояние да разберат смисъла на проповедта или тя им звучи неактуално това би намалило силата на християнското свидетелство. Възможно ли е това да не е така? Има още

Серия амвонна – 2


ИНТЕГРИРАНО БОГОСЛУЖЕНИЕ

от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

От самото начало християните са се събирали заедно, за да се покланят на Бога. Едно от най-ранните богослужения е описано от християнския писател Юстин Мъченик в неговата Втора апология. В гл. 67 той казва следното:
„В денят наричан Неделя всички, които живеят в градовете или в околността се събират на едно място и спомените на апостолите или писанията на пророците се четат доколкото позволява времето. След това, когато приключи четенето, водещият наставлява устно и призовава към подражание на тези добри неща. Тогава ние заедно се изправяме и се молим и, както казахме преди, когато молитвите ни завършват, донасят хляб и вино с вода и водещият по подобен начин принася молитви и благодарности, според своите способности и хората се съгласяват като казват Амин; и се раздава на всички и се участва в това, над което са били принесени благодарения и на тези, които отсъстват се заделя дял от дяконите. И тези, които имат и желаят дават както всеки намери за добре и събраното се дава на водещия, който помага на сираците, и вдовиците, и на тези, които, поради болест или някаква друга причина са в лишение, и на тези, които са в окови, и на чужденците пребиваващи сред нас, и, с една дума, се грижи за всички, които са в нужда. Но неделята е денят, в който ние имаме нашето общо събрание, понеже това е първият ден, на който Бог, след като променил тъмнината и материята направил света; и Исус Христос, нашият Спасител на същия ден възкръснал от мъртвите.”   Има още

Серия амвонна – 1


от Радостин Марчев

img-church-stained-glass.tmb-16x9large

Аз не съм пастир, но от доста година ми се случва да проповядвам сравнително редовно. Наскоро си дадох сметка колко интересно е това положение – да мога да гледам едновременно от и към амвона. Всеки път когато слушам проповед, съзнателно или не, аз оценявам нейното качество, вярност и въздействие. А всеки път когато ми се налага да проповядвам аз трябва да се поуча от тези оценки.

През годините прекарани в църква ми се е случвало да изпитам думите на Тоузър: „Гладната овца поглежда нагоре и не е нахранена.” Случвало ми се е също да уловя себе си, че поне в някои случаи това „недохранване” се корени в собствените ми претенции и прекалена критичност. Случвало ми се е и обратното – да зная, че след няколко дена ще трябва да изляза на амвона и да съм скован от страх, че времето лети, а аз все още нямам представа какво да кажа на хората, които ще гледат към мен. Зная какво означава да се молиш за водителство и да не чуваш гласа на Светия Дух. Зная и какво е да се бориш с езика, да пишеш, задраскваш, преписваш и преработваш все недоволен от резултата. Смял съм се с глас на забавни грешки в изказа и съм се здавял в собствените си лапсоси….

Надявам се, че тази двойна опитност ме е научила едновременно да говоря и да слушам с малко повече смирение.

В следващите постове ще нахвърлям някои свързани с проповядването идеи и въпроси, които са ме занимавали през годините, а някои от тях и все още ме преследват. Нямам претенции, че ще кажа нещо особено ново нито универсално – просто това са нещата, които занимават мен, макар от разговорите, които съм водил (да, не живея изцяло зад компютъра си) да подозирам, че те могат да резонират с нечии други опитности.